Zpátky do života

Projekt Zpátky do života se věnuje oblasti návratu odsouzených zpátky do společnosti. Hlavním cílem je zkvalitnit proces resocializace těchto osob a poskytnout jim nástroje k reflexi své trestné činnosti a k opuštění kriminální kariéry. Projekt se tohoto snaží docílit rozšířením a zvýšením dostupnosti resocializačních programů v České republice pro klienty Probační a mediační služby pomocí programových center a probačního domu.

Programová centra i probační dům jsou součástí struktury Probační a mediační služby. Ve své práci navazují na každodenní práci probačních úředníků a umožňují věnovat jednotlivým klientům více času k řešení konkrétních témat každého z nich. Po ukončení projektu Zpátky do života v roce 2024 se oba typy probačních pracovišť stanou stabilní součástí struktury Probační a mediační služby s ohledem na závazek Služby zajistit pětiletou udržitelnost projektových aktivit.

Základní informace

Financování: Norské fondy 2014-2021; Programová oblast a cíl programu: Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu: Lepší nápravný systém; Požadovaný grant: 57 885 000,00 Kč; Termín plnění: 1. května 2020 – 30. dubna 2024; Partnerství: Vězeňská služba ČR a Norská nápravná služba – probační středisko a dům na půl cesty pro region Buskerud

Programová centra

Provoz programových center v rámci projektu Programové centrum Cheb, Most, České Budějovice, Frýdek-Místek: leden 2021–prosinec 2022 Programové centrum Praha: leden 2022–prosinec 2023   Programová centra zajišťují dostupnost resocializačních programů klientům Služby odsouzeným k alternativním trestům, klientům s dobrovolným zařazením absolvování programu do probačního plánu, i osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Programy budou zaměřené na problematické oblasti v životě těchto osob s cílem podpořit jejich snahu o dosažení změny.   V rámci projektu Zpátky do života zřídila Probační a mediační služba pět těchto programových center se sídli ve Frýdku-Místku (s detašovaným pracovištěm v Olomouci), Chebu (s detašovaným pracovištěm v Sokolově), Mostě, Českých Budějovicích a v Praze. Své služby poskytují programová centra v rámci celého soudního kraje, přičemž pro klienty Probační a mediační služby každé z pěti center realizuje minimálně čtyři typy resocializačních programů. Ty pokrývají oblast snížení rizika kriminální recidivy, uvědomění si dopadů trestné činnosti, úspěšné sociální reintegrace a bezpečného chování v silničním provozu. Dle specifických potřeb a okolností jsou resocializační programy poskytovány jak ve skupinové formě, tak také v individuální. Programy realizují speciálně vyškolení lektoři, kterých v každém centru působí 3-5.

Probační dům

Provoz probačního domu v rámci projektu: listopad 2022–duben 2024   V probačním domě bude poskytován pobytový resocializační program, jehož cílem je podpora osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody v procesu jejich zapojení do běžného života společnosti, a to po dobu prvních měsíců po propuštění z výkonu trestu. Klienti Probační a mediační služby budou v rámci pobytového resocializačního programu vedeni k tomu, aby aktivně a konkrétně řešili svoji bezprostřední budoucnost – vyhledali a sjednali si nástup do zaměstnání, navázali vztahy se svými nejbližšími, vytvořili si reálný finanční plán včetně postupu při řešení zadluženosti. Pobytový resocializační program zároveň umožní kontrolu soudem uložených povinností a omezení.   Probační dům bude zřízen v jihočeském soudním kraji ve městě Písek. V rámci projektu proběhne kompletní rekonstrukce budovy se zajištěním veškerého vybavení (2021-2022) a jeden a půl roční provoz probačního domu (2022-2024). V rámci probačního domu budou působit tři odborní pracovníci Probační a mediační služby.

Kontakty
Projektová manažerka: Mgr. Kateřina Vojkůvková, e-mail: kvojkuvkova@pms.justice.cz
Odborný garant projektu: Mgr. Marek Tkáč, e-mail: mtkac@pms.justice.cz

Ministerstvo financí – zprostředkovatel program (www.mfcr.cz)
Národní kontaktní místo (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz)
Fondy EHP a Norska (www.eeagrants.org)