cs

Středisko Most

Probační a mediační služba Most
Pionýrů 2921, 434 01 Most
ID datové schránky: 7pwgmt5

JAROLÍMOVÁ Marie, Mgr.
Vedoucí střediska
SVOBODOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí programového centra
PÍCHA Tomáš, PhDr.
Vedoucí oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj
KMENTOVÁ Jana, Mgr.
Lektor programového centra
PORTOVÁ Leona, Bc.
Probační asistent
RÉZ Ludvík, Ing.
Probační úředník
STRÍŽOVÁ Markéta, Bc. DiS.
Poradce pro oběti
TOPINKOVÁ Jaroslava
Probační asistent
TUSSETSCHLÄGEROVÁ Jana, Mgr.
Lektor programového centra
VACKOVÁ Jana, DiS.
Probační asistent
VOŘÍŠKOVÁ Anna, Mgr.
Probační úředník
ČERMÁKOVÁ Věra, Mgr.
Probační úředník
ČERNÁ Monika, Mgr.
Lektor programového centra
ŠTEFÁNIKOVÁ Markéta
Probační asistent