PŘEHLED
 

NÁZEV PROJEKTU/ PDP3 Zpátky do života
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
POPIS PROJEKTU/ Cílem projektu je rozšíření a zvýšení dostupnosti standardizovaných resocializačních programů v České republice prostřednictvím zřízení čtyř programových center a probačního domu, který bude poskytovat pobytový resocializační program.
DATUM REALIZACE/ 1. května 2020 – 30. dubna 2024
FINANCOVÁNÍ/ Norské fondy 2014-2021
POŽADOVANÝ GRANT/ 57 885 000,00 Kč
KONTAKTY/
Projektový manažer: Mgr. Kateřina Vojkůvková, email: kvojkuvkova@pms.justice.cz
Odborný garant projektu: Mgr. Kamila Špejrová
Gestor projektu: Mgr. Marek Tkáč

 
NÁZEV PROJEKTU/ Agendový informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
POPIS PROJEKTU/ Projekt je zaměřen na modernizaci AIS PMS za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců PMS. V rámci projektu proběhne vývoj nového AIS PMS, jež zajistí jednodušší uživatelské prostředí lépe přizpůsobené práci PMS, zrychlení komunikace a předání důvěrných dat mezi IS veřejné správy, rozšíření samoobslužných procesů, vyšší zabezpečení a zvýšení kapacit systému. Projekt tak komplexně přispěje k lepší a efektivnější práci a komunikaci PMS, jak v rámci služby, tak i s jejími klienty.
Předpokládaná doba realizace projektu / 1. 10. 2017 – 30. 6. 2022
ROZPOČET PROJEKTU/ 48 620 000,00 Kč (z toho podíl ERDF 80,86 %)
KONTAKTY/
Gestor projektu: PhDr. Jiří Hammer
Projektový manažer: Ing. Barbara Poslušná, email: bposlusna@pms.justice.cz
Odborný garant za IT: Ing. Martin Pecka, email: mpecka@pms.justice.cz

 UKONČENÉ

NÁZEV PROJEKTU/ Na správnou cestu! II (Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
POPIS PROJEKTU/ Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.
DATUM REALIZACE/ 1. 5. 2016 – 31. 8. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/
Týmy pro mládež: Brno-venkov, Plzeň-město, Náchod, Opava, Benešov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Olomouc, Česká Lípa, Praha 9
Program Proti násilí: Brno, Ostrava a severní Čechy
Proškolení pracovníků PMS v programu restorativní justice Rodinné skupinové konference: celá ČR
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
 
 
NÁZEV PROJEKTU/ Křehká šance II (Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR)
REALIZÁTOR projektu/ Probační a mediační služba
SPOLUPRACUJÍCI SUBJEKT/ Vězeňská služba České republiky
POPIS PROJEKTU/
Institut podmíněného propouštění je jedním z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování pachatelů trestných činů do života na svobodě. Předchozí projekt Křehká šance ověřil v 9 věznicích možnost implementace činnosti Komise pro podmíněné propuštění (KPP) do stávající praxe podmíněného propuštění. Smyslem projektu Křehká šance II je rozšířit praxi KPP do dalších 9 soudních okresů (věznic) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele (program Victim Impact Training) a rozvoj spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou aktivitou projektu KŠ II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření. Projekt KŠ II při své realizaci využije zkušenosti a poznatky získané z dosavadní realizace praxe KPP (od r. 2009), zvýší profesionalitu pracovníků působící v této oblasti a učiní konkrétní kroky zlepšující stávající praxi podmíněného propuštění v ČR.
DATUM REALIZACE/ 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ VĚZNICE/ Věznice Plzeň, Věznice Horní Slavkov, Věznice Příbram, Věznice Bělušice, Věznice Všehrdy, Věznice Praha – Ruzyně (pobočka Velké Přílepy), Věznice Stráž pod Ralskem, Věznice Rýnovice, Vazební věznice Liberec, Věznice Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové, Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Rapotice, Věznice Břeclav, Věznice Znojmo, Věznice Heřmanice, Věznice a ÚVZD Opava, Věznice Karviná
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 64 657 802,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
 

 

NÁZEV PROJEKTU/ Proč zrovna já? II (Komplexní poradenství pro oběti trestných činů)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ není
POPIS PROJEKTU/ Projekt navazuje na předchozí projekt "Proč zrovna já?", jehož realizace skončila v listopadu 2015.
Bude pokračováno v poskytování lokální komplexní podpory obětem trestných činů (dále jen "t.č."), avšak tato činnost bude rozšířena o realizaci komplexního poradenského programu pro zvlášť zranitelné oběti. Důvodem pro pokračování je také provázanost pomoci obětem t.č. formou multidisciplinární spolupráce. Nedílnou součástí souhrnné podpory obětí bude také rozšiřování povědomí o právech obětí.
DATUM REALIZACE/ 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/ 55 středisek:
České Budějovice, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Plzeň, Karlovy Vary, Rokycany, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Liberec, Most, Hradec Králové, Svitavy, Šumperk, Náchod, Pardubice, Brno, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Olomouc, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Prachatice, Kolín, Českou Lípu, Nymburk, Kladno, Rakovník, Český Krumlov, Přerov, Chomutov a Bruntál.
Nově: Benešov, Beroun, Břeclav, Cheb, Jeseník, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kroměříž, Písek, Praha 11, Příbram, Sokolov, Trutnov, Ústí nad Orlicí a Znojmo.
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 86 675 635,47 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
 
 
NÁZEV PROJEKTU/ Studijní cesta do Norska - sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ Ředitelství Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS)
VEDOUCÍ PROJEKTU/ Mgr. Kamila Špejrová
POPIS PROJEKTU/ Bilaterální iniciativa Studijní cesta do Norska – sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu“je financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost. Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a Mediační službou (PMS) a Norským partnerem Drammen half way house a Buskerud Probation office v oblasti fungování a provozu probačního domu (Half-Way house) a realizace resocializačních programů realizovaná jednou studijní cestou české delegace do Norska.
DOBA REALIZACE/ 27. 5. 2019 – 30. 5. 2019
ROZPOČET PROJEKTU/ 283 644,00 Kč (100 % z NF)

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.