PŘEHLED

NÁZEV PROJEKTU/ Křehká šance II (Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR)
REALIZÁTOR projektu/ Probační a mediační služba
SPOLUPRACUJÍCI SUBJEKT/ Vězeňská služba České republiky
POPIS PROJEKTU/
Institut podmíněného propouštění je jedním z nástrojů včasného a účinného sociálního začleňování pachatelů trestných činů do života na svobodě. Předchozí projekt Křehká šance ověřil v 9 věznicích možnost implementace činnosti Komise pro podmíněné propuštění (KPP) do stávající praxe podmíněného propuštění. Smyslem projektu Křehká šance II je rozšířit praxi KPP do dalších 9 soudních okresů (věznic) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele (program Victim Impact Training) a rozvoj spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou aktivitou projektu KŠ II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření. Projekt KŠ II při své realizaci využije zkušenosti a poznatky získané z dosavadní realizace praxe KPP (od r. 2009), zvýší profesionalitu pracovníků působící v této oblasti a učiní konkrétní kroky zlepšující stávající praxi podmíněného propuštění v ČR.
DATUM REALIZACE/ 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ VĚZNICE/ Věznice Plzeň, Věznice Horní Slavkov, Věznice Příbram, Věznice Bělušice, Věznice Všehrdy, Věznice Praha – Ruzyně (pobočka Velké Přílepy), Věznice Stráž pod Ralskem, Věznice Rýnovice, Vazební věznice Liberec, Věznice Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové, Věznice Světlá nad Sázavou, Věznice Rapotice, Věznice Břeclav, Věznice Znojmo, Věznice Heřmanice, Věznice a ÚVZD Opava, Věznice Karviná
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 64 657 802,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
KONTAKTY/
Projektový manažer
Mgr. Kateřina Vojkůvková
Tel.: 773 783 361
kvojkuvkova@pms.justice.cz


NÁZEV PROJEKTU/ Na správnou cestu! II (Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
POPIS PROJEKTU/ Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.
DATUM REALIZACE/ 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/
Týmy pro mládež: Brno-venkov, Plzeň-město, Náchod, Opava, Benešov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Olomouc, Česká Lípa, Praha 9
Program Proti násilí: Brno, Ostrava a severní Čechy
Proškolení pracovníků PMS v programu restorativní justice Rodinné skupinové konference: celá ČR
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
KONTAKTY/
Projektový manažer
Mgr. Zuzana Orságová
Tel.: 778 522 878
zorsagova@pms.justice.cz

 
NÁZEV PROJEKTU/ Proč zrovna já? II (Komplexní poradenství pro oběti trestných činů)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ není
POPIS PROJEKTU/ Projekt navazuje na předchozí projekt "Proč zrovna já?", jehož realizace skončila v listopadu 2015.
Bude pokračováno v poskytování lokální komplexní podpory obětem trestných činů (dále jen "t.č."), avšak tato činnost bude rozšířena o realizaci komplexního poradenského programu pro zvlášť zranitelné oběti. Důvodem pro pokračování je také provázanost pomoci obětem t.č. formou multidisciplinární spolupráce. Nedílnou součástí souhrnné podpory obětí bude také rozšiřování povědomí o právech obětí.
DATUM REALIZACE/ 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/ 55 středisek:
České Budějovice, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Plzeň, Karlovy Vary, Rokycany, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Liberec, Most, Hradec Králové, Svitavy, Šumperk, Náchod, Pardubice, Brno, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Olomouc, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Prachatice, Kolín, Českou Lípu, Nymburk, Kladno, Rakovník, Český Krumlov, Přerov, Chomutov a Bruntál.
Nově: Benešov, Beroun, Břeclav, Cheb, Jeseník, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kroměříž, Písek, Praha 11, Příbram, Sokolov, Trutnov, Ústí nad Orlicí a Znojmo.
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 86 675 635,47 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
KONTAKTY/
Projektová manažerka
Mgr. Markéta Jindrová
tel. 773 783 420
mjindrova@pms.justice.cz
 
NÁZEV PROJEKTU/ Studijní cesta do Norska - sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ Ředitelství Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS)
VEDOUCÍ PROJEKTU/ Mgr. Kamila Špejrová
POPIS PROJEKTU/ Bilaterální iniciativa Studijní cesta do Norska – sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti fungování a provozu probačního domu“je financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost. Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a Mediační službou (PMS) a Norským partnerem Drammen half way house a Buskerud Probation office v oblasti fungování a provozu probačního domu (Half-Way house) a realizace resocializačních programů realizovaná jednou studijní cestou české delegace do Norska.
DOBA REALIZACE/ 27. 5. 2019 – 30. 5. 2019
ROZPOČET PROJEKTU/ 283 644,00 Kč (100 % z NF)
KONTAKTY/
Projektová manažerka
Ing. Barbara Poslušná
Tel.: 777 469 848
bposlusna@pms.justice.cz

 
UKONČENÉ
NÁZEV PROJEKTU/ Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu
PARTNER / Ředitelství Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS)
POPIS PROJEKTU/
Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu a s tím souvisejícího vězeňského systému a systému nápravných a probační služeb bude realizována jednou studijní cestou české delegace do Norska a následně norské delegace do České republiky.
DATUM REALIZACE/ 28. 8. 2017 – 8. 9. 2017
ROZPOČET PROJEKTU/ 1 043 939,00 Kč (100 % z NF)
KONTAKTY/
Projektový manažer
Ing. Milan Hel

 

NÁZEV PROJEKTU/ Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ Nápravná služba Norska
POPIS PROJEKTU/ Hlavním cílem projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“ je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů.
DATUM REALIZACE/ 1.5.2014 - 31.10.2016
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR/ všechna střediska
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků EHP a Norských fondů a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 11 106 911,- Kč (z toho z EHP a Norských fondů 80%)
KONTAKTY/
Kontaktní osoba
Bc. Jan Rychetský

 
NÁZEV PROJEKTU/ Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ Vězeňská služba ČR, Probační a sociální služba kantonu Curych (BVD), Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě (VEBO)
POPIS PROJEKTU/ Projekt je specificky zaměřen na rozvíjení kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů a posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.
DATUM REALIZACE/ 16.2.2011 - 31.10.2016
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR/ všechna střediska
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků Programu švýcarsko české spolupráce a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 31 773 840,- Kč (z toho z Programu švýcarsko české spolupráce 85 %)
KONTAKTY/
Koordinátor projektu
Ing. Jaroslav Šimeček

 
NÁZEV PROJEKTU/ Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění – posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality)
REALIZÁTOR projektu/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ Vězeňská služba České republiky
POPIS PROJEKTU/ Cílem projektu je umožnit odsouzeným ve věznici, kteří prokázali svoji připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu. Cílem je rovněž rozšířit ověřenou praxi Komisí pro podmíněné propuštění, v rámci kterých při projednávání případu odsouzeného spolupracuje Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a zástupci veřejnosti (státní a nestátní subjekty, laici). Výsledky práce Komisí pro podmíněné propuštění jsou využívány soudy a státními zástupci při rozhodování o podmíněném propuštění.
DATUM REALIZACE/ 1.6.2012 – 30.11.2015
SPOLUPRACUJÍCÍ VĚZNICE/ Bělušice, Příbram, Plzeň, Liberec, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Heřmanice, Karviná, Opava
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 13 864 298,- Kč (z toho z ESF 85 %)
KONTAKTY/
Projektový manažer
Bc. Ondřej Dušek


NÁZEV PROJEKTU/ Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů – posílení odborné spolupráce institucí)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ není
POPIS PROJEKTU/ Cílem projektu je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí.
DATUM REALIZACE/ 1. 6. 2012 – 30.11.2015
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/
týmy pro mládež: Brno, Náchod, Opava, Plzeň;
program Proti násilí: Brno, Karviná+Ostrava
program restorativní justice Rodinné skupinové konference: Beroun, Blansko, Brno, Břeclav, Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Náchod, Praha – západ, Prachatice, Rakovník, Rumburk, Sokolov, Šumperk, Ústí nad Labem, Vsetín
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 13 640 440,- Kč (z toho z ESF 85 %)
KONTAKTY/
Projektová manažerka
Mgr. Kamila Špejrová

 
NÁZEV PROJEKTU/ Proč zrovna já? (Rozvoj programů restorativní justice pro oběti trestných činů)
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/ není
POPIS PROJEKTU/ Projekt reaguje na potřeby obětí trestných činů a zavádí nový komplexní poradenský program, opírající se o spolupráci státního a neziskového sektoru, koncepčně navazujícího na připravovaný „zákon o obětech trestných činů. Projekt přináší inovativní prvky a postupy restorativní justice, využívá dobré praxe z domova i ze zahraničí, reaguje i na slabé stránky stávajícího systému podpory obětem trestných činů. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb obětem nabídne právní a psychosociální podporu, včetně doprovázení a případné návazné psychoterapie. V rámci úzké spolupráce přináší nové restorativní postupy a motivace k rozvoji lokální spolupráce v regionech i síťování potřebných služeb.
Cílem projektu je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. S naplněním tohoto cíle souvisí i rozvoj širší a funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů, důraz je kladen na komplexnost a individuální přístup k obětem, podporu a posilování obětí při řešení důsledků trestného činu.
DATUM REALIZACE/ 1.6.2012 – 30.11.2015
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS/ 40 středisek:
České Budějovice, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Plzeň, Karlovy Vary, Rokycany, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Liberec, Most, Hradec Králové, Svitavy, Šumperk, Náchod, Pardubice, Brno, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Olomouc, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, KarvináPrachatice, Kolín, Českou Lípu, Nymburk, Kladno, Rakovník, Český Krumlov, Přerov, Chomutov a Bruntál
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 53 208 626,40 Kč (z toho z ESF 85 %)
KONTAKTY/
Projektová manažerka
Bc. Aneta Knytlová

 
NÁZEV PROJEKTU/ Posílení vedení a řízení v PMS ČR
REALIZÁTOR PROJEKTU/ Probační a mediační služba
PARTNER PROJEKTU/není
POPIS PROJEKTU/ Cílem projektu je navrhnout a zavést nový efektivní systém vedení a řízení PMS ČR. Nový systém řízení bude zakotven v interní směrnici a propojen s věcnými agendami organizace. Cíle dosáhneme prostřednictvím analýzy stávajícího systému řízení (vstupní šetření, analýza dokumentů PMS ČR), vytvořením Kompetenčního modelu vedoucích pracovníků a proškolením všech vedoucích pracovníků PMS ČR (104 osob). Školení bude zaměřeno na posílení řídících kompetencí vedoucích pracovníků (leadership, koučink a práce s reflexí).
DATUM REALIZACE/ 1.3.2014 – 31.12.2015
SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR/ všechna střediska
DONÁTOR/ Projekt je spolufinancován z prostředků OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
ROZPOČET PROJEKTU/ 7 427 378,- Kč (z toho z ESF 85 %)
KONTAKTY/
Projektový manažer
Ing. Anna Janotová

 
 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty