Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

Kde nás najdete

 

Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.

 
Vážení klienti,

zdravíme Vás opět po čase z Probační a mediační služby a chceme Vás i tentokrát podpořit v tomto období, které může být pro mnohé velmi náročné. Zároveň přinášíme pozitivní zprávu, že se postupně vracíme k běžnému provozu, tedy přímému osobnímu kontaktu s Vámi. To je možné díky postupnému uvolňování vládou přijatých omezení a také získáním nezbytného množství ochranných prostředků, kterými chráníme při práci nás i Vás.

Obětem trestných činů v této nelehké době poskytujeme samozřejmě i nadále psychosociální podporu, právní informace, pomoc při uplatňování škody a odškodnění, ale také zprostředkování kontaktu na návazné služby a organizace. Návrat k běžnému provozu ještě zintenzivní tolik potřebný lidský a osobní kontakt při pomoci, kterou Vám nabízejí naši poradci. Víme, že v aktuální situaci je třeba řešit i Váš možný strach z nákazy, nabídnout adekvátní psychoterapeutickou podporu pro uklidnění nejistoty nebo poradit v dalších situacích, které současný nouzový stav přinesl. Poradci s Vámi v minulých týdnech nově hledali řešení např. v citlivých otázkách předávání nezletilého dítěte mezi rozvedenými partnery či odročení soudních jednání. Probační a mediační služba je a bude vždy připravena Vám poskytnout profesionální pomoc a zůstáváme zde pro Vás i nadále.
 ►►

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty