Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

Kde nás najdete

PF

Novinky

 

 

PMS diskutovala o koncepci svého rozvoje do roku 2025 s partnerskými organizacemi

 

Probační a mediační služba chce ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Chce být nositelem myšlenek restorativní justice a jejím aktivním prosazovatelem, respektovaným partnerem pro soudce a státní zástupce a efektivní složkou justice disponující v rámci zákonného vymezení relevantními rozhodovacími pravomocemi a kompetencemi. To jsou některé ze záměrů z připravované Koncepce rozvoje Probační a mediační služby, které zazněly na pracovním semináři v Brně 5. prosince.

Akce se zúčastnily desítky partnerů PMS z řad soudců, státních zástupců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, Vězeňské služby, policistů, sociálních kurátorů a dalších spolupracujících organizací a subjektů. ►►

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty