Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

Kde nás najdete

PF

Novinky

 

Odstartovaly projekty Křehká šance II a Na správnou cestu! II

V květnu začala realizace projektů Křehká šance II a Na správnou cestu! II, jež navazují na stejnojmenné projekty Probační a mediační služby z minulých let.

Projekt Na správnou cestu! II se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže. Projekt rozšíří činnost týmů pro mládež ve stávajících čtyřech soudních okresech ČR a implementuje jejich praxi do dalších šesti nově vybraných soudních okresů. Projekt dále předá zaměstnancům PMS know-how v oblasti provádění rodinných skupinových konferencí a tím rozšíří jejich praxi do všech soudních okresů ČR. V rámci aktivity projektu nazvané „Proti násilí“ budou vyškoleni lektoři programu pro mladistvé pachatele násilných provinění. Projekt bude nově upraven tak, aby mohl být použit i při práci s dospělými pachateli násilné trestné činnosti ve věku blízkém mladistvým. ►►

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty