Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

Kde nás najdete

 

 

 
 
 
PMS čeká v roce 2018 zavedení náramků do praxe či rozvoj restorativních programů
 
Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok. V roce 2018 bude k největším výzvám patřit zajištění organizace a výkonu elektronického monitorovacího systému nad odsouzenými a obviněnými do praxe. Služba také plánuje postupné naplňování cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, chce zpracovat návrhy opatření posilující kompetence Služby při výkonu probace a mediace, hodlá rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi, zejména s poskytovateli míst pro výkon trestu obecně prospěšných prací, a cílí na posílení restorativních programů s důrazem na mediaci. ►►
 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty