Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

Kde nás najdete

 
Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.
 
 
Mladistvým pachatelem nanečisto
V rámci dnů restorativní justice v Opavě proběhlo 22. listopadu setkání školních metodiků prevence a Týmu pro mládež. Během této akce se na půdě okresního soudu v Opavě členové Týmu pro mládež a jeho hosté pokusili školním metodikům prevence přiblížit průběh hlavního líčení s nezletilým a mladistvými. Cílem setkání bylo upozornit na rizikové chování, které většina dětí nepovažuje za trestné. Konkrétně se jednalo o zveřejňování intimních fotografií a šikanu ve školním prostředí. Celá akce se konala ve spolupráci s Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže, jehož představitelé v tomto soudu nanečisto vystupovali jako obvinění, poškození a svědci.
 
Během setkání byl také prostor pro dotazy, na které odpovídali pracovníci organizací podílejících se na řešení rizikového chování dětí a mladistvých. ►►

 

  

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty