Kontrola pachatelů

podpora a pomoc obětem

zapojení komunity do řešení

následků trestné činnosti

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

provádíme mediaci mezi pachatelem a obětí

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

dohlížíme na podmíněně odsouzené a propuštěné z věznice

pracujeme s problémovou mládeží

pracujeme s problémovou mládeží

kontrolujeme výkon domácího vězení

kontrolujeme výkon domácího vězení

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

zajišťujeme výkon obecně prospěšných prací

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

kontrolujeme problémové fanoušky a extremisty

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

pomáháme obětem řešit následky trestného činu

 

Kde nás najdete

PF

Novinky
 

Víte, co je to restorativní justice, a proč s tímto konceptem pracujeme?
 
Pokud se chcete dozvědět něco o tom, proč má smysl pracovat s pachateli, zda je možné, aby se oběť někdy chtěla setkat s tím, kdo ji poškodil, jak fungují takzvaná "ópépéčka" neboli trest obecně prospěšných prací, a o mnohých dalších věcech, přijďte se podívat na některou z akcí Dnů restorativní justice, které se celosvětově konají v druhé půlce listopadu.
 
Nabízíme společně s Vězeňskou službou ČR a RUBIKON Centrem program v Praze, Ostravě a severních Čechách.►►

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty