cs

Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Probační a mediační služba (dále jen „Služba“) se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky www.pmscr.cr v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Směrnice).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.pmscr.cz .

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon), a to z důvodu nebouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele nepřiměřeně finančně náročné, takže v souladu s § 7 Zákona toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, přičemž obdobné služby nabízí některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.09.2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení bylo provedeno vlastní posouzení Služby.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte: Probační a mediační služba – ředitelství, Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1, telefon: 261 002 511, e-mail: podatelna@pms.justice.cz


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte správci webu na emailovou adresu ehoskova@pms.justice.cz.