cs

Boj proti korupci

Vážení návštěvníci webu Probační a mediační služby,

aktuální Interní protikorupční program naší organizace naleznete zde.

Vnitřní oznamovací systém PMS – Formulář pro oznámení Vašeho podezření na korupční nebo nekalé jednání je Vám k dispozici zde.

Vaše oznámení můžete učinit rovněž ústně / telefonicky na protikorupční linku PMS – tel. č.:  +420 724 894 518, kde se jím bude zabývat  Komise pro šetření podnětů podezření na korupční a nekalé jednání PMS.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete zde.

Snaha o maximální transparentnost naší organizace se mj. odráží v uveřejňování následujících důležitých dokumentů:

Přehled uzavřených smluv

Nabídka nepotřebného majetku – Extranet MSp, stránky ÚZSVM

Informace vztahující se k výběru dodavatelů PMS vč. veřejných zakázek (v souladu s příslušnými právními předpisy) naleznete na portálu:

NEN (aktuální profil zadavatele

Věstník veřejných zakázek

Informace o výdajích PMS na poradce a činnost poradních orgánů v souladu s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete zde.

Etický kodex zaměstnance Probační a mediační služby si můžete prohlédnout zde

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.