cs

Boj proti korupci

Vážení návštěvníci webu Probační a mediační služby,

aktuální Interní protikorupční program naší organizace naleznete zde.

Formulář pro oznámení Vašeho podezření na korupční nebo nekalé jednání je Vám k dispozici zde.

Snaha o maximální transparentnost naší organizace se mj. odráží v uveřejňování následujících důležitých dokumentů:

Přehled uzavřených smluv a proplacených faktur

Nabídka nepotřebného majetku

Informace vztahující se k výběru dodavatelů PMS vč. veřejných zakázek (v souladu s příslušnými právními předpisy) naleznete na portálu:

Tenderarena

NEN

Věstník veřejných zakázek

Informace o výdajích PMS na poradce a činnost poradních orgánů v rozsahu dle přílohy č. 1 Rámcového resortního interního protikorupčního programu naleznete zde.

Etický kodex zaměstnance Probační a mediační služby si můžete prohlédnout zde.