cs

Boj proti korupci

Vážení návštěvníci webu Probační a mediační služby,

aktuální Interní protikorupční program naší organizace naleznete zde.

Formulář pro oznámení Vašeho podezření na korupční nebo nekalé jednání je Vám k dispozici zde.

Vaše oznámení můžete učinit rovněž ústně / telefonicky na protikorupční linku PMS – tel. č.:  +420 724 894 518.

Snaha o maximální transparentnost naší organizace se mj. odráží v uveřejňování následujících důležitých dokumentů:

Přehled uzavřených smluv a proplacených faktur

Nabídka nepotřebného majetku

Informace vztahující se k výběru dodavatelů PMS vč. veřejných zakázek (v souladu s příslušnými právními předpisy) naleznete na portálu:

Tenderarena (původní profil zadavatele – archiv uveřejných veřejných zakázek do roku 2017)

NEN (aktuální profil zadavatele)

Věstník veřejných zakázek

Informace o výdajích PMS na poradce a činnost poradních orgánů v souladu s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete zde.

Etický kodex zaměstnance Probační a mediační služby si můžete prohlédnout zde.