Pro oběti

Pomáháme obětem trestných činů!

Poskytnuté služby jsou bezplatné!

Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den obracet na příslušná střediska Probační a mediační služby, která působí ve všech soudních okresech České republiky. Celkem se jedná o 74 středisek a 2 pobočky.

V odkazu kontakty je možné otevřít adresář všech středisek po jednotlivých soudních krajích, kde jsou uvedeny kontaktní adresy, emailové a telefonické kontakty na odborný personál středisek. Rádi poskytneme podporu a naši odbornou pomoc obětem trestné činnosti v jejich nelehké životní situaci.

Spolupráce s poškozeným, tedy s tím, komu byla trestným činem způsobena škoda: majetková, morální újma, nebo ublíženo na zdraví – je nedílnou součástí činnosti Probační a mediační služby, která usiluje nejen o reintegraci pachatele, ochranu společnosti – ale v rámci restorativního (na nápravu vztahů zaměřeného) přístupu i o zapojení poškozeného. Činnost služby v rámci zajištění výkonu alternativních trestů zahrnuje i oblast náhrady škody, poskytování důležitých informací pro poškozené – ale zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatele za účasti prostředníka, jejímž cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů, získání morální satisfakce. Výše uvedené služby poskytujeme klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou nejen obvinění, ale také poškození trestnou činností.

Střediska Probační a mediační služby se řídí zákonem č. 45/2013 Sb. „O obětech trestných činů,“ který vstoupil v platnost 1. 8. 2013.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.