cs

Volná místa

Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě

Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů Probační a mediační služby jsou uvedeny v zákoně o Probační a mediační službě – Zákon č. 257/2000 Sb.  

Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.  

Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru Probační a mediační služby výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.  

V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka Probační a mediační služby, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).  

Probační a mediační služba neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.  

Probační a mediační služba podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Administrativní asistent – středisko Kladno

Typ: plný úvazek, doba určitá

Probační úředník – středisko Praha-západ

Typ: plný úvazek, doba určitá zástup za MD

Probační úředník – středisko Karlovy Vary

Typ: plný úvazek, doba určitá

Administrativní asistent – středisko Chomutov

Typ: plný úvazek, doba určitá

Referent správy majetku – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá zástup za MD

Administrátor projektu Zpátky do života – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Krajský vedoucí Probační a mediační služby středočeského soudního kraje

Typ: plný úvazek, doba neurčitá

Odborně administrativní asistent – středisko Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Odborně administrativní asistent – středisko Šumperk

Typ: plný úvazek, doba určitá

Probační úředník – středisko Ústí nad Labem

Typ: plný úvazek, doba neurčitá

Probační úředník – středisko České Budějovice

Typ: plný úvazek, doba určitá