Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v PMS

Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.

Platové zařazení dle nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., příloha č. 2. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.

Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.

V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení
 

PMS vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Účetní   
Požadujeme    
střední odborné vzdělání ekonomického směru
praxi na obdobné pozici minimálně 2 roky
zodpovědnost
samostatnost
pečlivost
aktivní přístup
znalost účetnictví v rozpočtové organizaci a majetkového účetnictví výhodou.
Náplň práce
evidence a účtování faktur, pokladny, majetku a bankovních výpisů
kontrola účtů
sestavování účetních výkazů
spolupráce při čtvrtletních a roční uzávěrce
Nabízíme        
pracoviště v centru Prahy
platová třída 10 (dle Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení zajímavé osobní hodnocení
pracovní poměr na dobu neurčitou 
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
pružná pracovní doba
možnost odborného vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace  
Strukturovaný životopis s datem možného nástupu a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte  do 13.04.2017 na e-mail: psimunova@pms.justice.cz. Do předmětu zprávy uveďte: „VŘ – účetní“.
Kontakt
Ing. Petra Simunová
tel. 224 424 304
Nástup Ihned, dle dohody

 
Specialista na kybernetickou bezpečnost
Náplň práce
Správa desktopových a serverových operačních systémů na platformě MS Windows
Správa sítí LAN a WAN, správa a profylaxe aktivních a pasivních prvků infrastruktury
Správa interních informačních systémů a databází
Zajišťování služeb ServiceDesku, uživatelská podpora
Zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti informačních systémů
Zodpovědnost za soulad organizace se zákonem o kybernetické bezpečnosti
Implementace a provoz systému řízení přístupových oprávnění
Implementace a provoz systému pro sběr bezpečnostních událostí
Implementace a provoz antivirového řešení
Implementace a provoz systému detekce zranitelností a dále MDM a DLP
Určování a klasifikace aktiv organizace
Hlášení a řešení bezpečnostních incidentů
Zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců
Primární kontakt pro okresy v rámci IP bezpečnosti
Požadujeme
SŠ/VŠ technického směru
Obecná orientace v oblasti IT bezpečnosti
Znalost problematiky certifikátů a šifrování
Znalost základních protokolů a kryptografických prostředků (TCP/IP, PGP, SHA, atd.)
Znalost zákona o kybernetické bezpečnosti
Podklady pro výběrové řízení
CV s přehledem odborné praxe
motivační dopis v rozsahu 1 strany
souhlas se zpracováním osobních údajů
Nabízíme
Pracovní poměr na dobu určitou na dobu 1 roku s možností následného převedení na dobu neurčitou
Zařazení do 10. platové třídy podle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2010 Sb.,o katalogu prací ve veřejných službách a správě s možností osobního ohodnocení po 3. měsících
Pružná pracovní doba
Stravenky
5 dní zdravotního volna
Další informace
Přihlášku do výběrového řízení spolu s motivačním dopisem zašlete na personální oddělení (na email  psimunova@pms.justice.cz ) nejpozději do 31.03.2017.
Výběrové řízení proběhne v týdnu 3. – 7. dubna 2017.
Nástup od 1.5.2017/nebo dle dohody

 
Interní právník
Doba neurčitá
Požadujeme
ukončené VŠ magisterské studium českého práva
vysoké pracovní nasazení
práci na PC
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
zkušenost se zadáváním veřejných zakázek výhodou
Náplň práce
všeobecná právní agenda organizační složky státu
spolupráce na odborných úkolech koncepční, analytické a metodické činnosti služby
spolupráce na přípravě veřejných zakázek
spolupráce na tvorbě vnitřních procesně-právních postupů a na tématech
souvisejících se smluvními vztahy
příprava stanovisek a připomínek pro meziresortní i vnitroresortní připomínková řízení
Nabízíme
pracoviště v centru Prahy
platová třída 12 (dle Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
pracovní poměr na dobu neurčitou 
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
pružná pracovní doba
možnost odborného vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis s datem možného nástupu, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte nejpozději do 26.03.2017 na e-mail: lgaluszkova@pms.justice.cz
Nástup ihned/dle dohody

 
Probační úředník PMS Jablonec nad Nisou
doba neurčitá
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 30.03.2017 na e-mail: ssobotik@pms.justice.cz,  nebo na adresu střediska PMS Jablonci n. Nisou.
Výběrové řízení se bude konat dne 4. 4. 2017 od 8:00 hodin ve středisku PMS Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.
Kontakt
Probační a mediační služba ČR
Mgr. Štěpán Sobotík
Podhorská 62 
466 01 Jablonec nad Nisou
Nástup možný od 18. 4. 2017

 

Probační úředník PMS Liberec
dobu určitá do 30.4. 2020
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů doručte nejpozději do 30.03.2017 na e-mail: bdejnozkova@pms.justice.cz,  nebo na adresu střediska PMS v Liberci (Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec).
Výběrové řízení se bude konat dne 4. 4. 2017 od 8:00 hodin ve středisku PMS Liberec.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Blanka Dejnožková
Nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec
Nástup možný od 2. 5. 2017

Probační úředník PMS středisko Česká Lípa
na dobu určitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace 
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 10.04.2017 na e-mail: pspinkova@pms.justice.cz,  nebo na adresu střediska PMS Česká Lípa, Děčínská 390, 470 01 Česká Lípa
Výběrové řízení se bude konat dne 12.dubna 2017 ve středisku PMS Česká Lípa
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Petra Špinková
Děčínská 390
Česká Lípa
Nástup možný od 1.5. 2017

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty