Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v PMS

Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.

Platové zařazení dle nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., příloha č. 2. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.

Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.

V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení
 

PMS vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Probační úředník – pracovník v oddělení elektronického monitorovacího systému (EMS) – středisko Bruntál
Náplň práce
výkon činností úředníka PMS daných zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, tj. práce s pachateli a oběťmi trestných činů, vedení a kontrola pachatelů v rámci výkonu alternativních trestů, zajištění probačních činností v kontextu trestního řízení
specializace na zajištění provozu elektronického monitorovacího systému (dále jen EMS) v soudním kraji
součinnost s justičními partnery, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v rámci zajištění agendy EMS
zakládání a editování údajů monitorované osoby v informačních systémech
nastavení parametrů monitorovacího programu u monitorované osoby (pachatele)
cílové zaměření a nastavení parametrů fungování EMS, činnosti spojené s instalací a deinstalací koncového zařízení v místě bydliště klienta
párování koncového zařízení s monitorovanou osobou
řešení bezpečnostních a provozních incidentů EMS ve spolupráci s příslušným vedoucím případu
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium ve společenskovědní oblasti
bezúhonnost
vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
ochotu strpět práci v pohotovostním režimu o víkendech
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
ochotu cestovat
pozitivní vztah k technice
uživatelskou znalost MS Office, Word, Excel, Power Point
schopnost pracovat v týmu
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
odolnost vůči stresu
ochotu vzdělávat se
technické dovednosti jsou vítány
Nabízíme
pracovní úvazek HPP
platová třída 9, po zkušební době 11, po osvědčení ve zkušební době osobní ohodnocení, po ukončení kvalifikačního vzdělávacího kurzu 12. platová třída (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
rizikový příplatek
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu
zařazení do specializačního a dalšího odborného vzdělávání
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
pravidelné pracoviště: středisko PMS Bruntál, místo výkonu práce: Severomoravský kraj  
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., zasílejte nejpozději do 10.05.2017 na email: afisarova@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS v Bruntále, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, do předmětu uveďte VŘ – Probační úředník, pracovník v oddělení EMS.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 16.05.2017.
Kontakt
Probační a mediační služba, Mgr. Bc. Alena Fišarová, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
předpokládaný nástup - květen 2017

 

Probační úředník středisko Bruntál
Požadujeme

ukončené magisterské vzdělání ve společenskovědním oboru
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestněprávní oblasti
bezúhonnost
práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
flexibilita
vysoké pracovní nasazení
ochota vzdělávat se
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), po osvědčení ve zkušební době osobní ohodnocení, po ukončení kvalifikačního vzdělávacího kurzu zařazení do 12. platové třídy.
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu
5 týdnů dovolené
5 dní zdravotního volna
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí zázemí stabilní organizace
místo výkonu práce PMS Bruntál
Další informace
Strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte nejpozději do 10.05.2017 včetně na e-mail: afisarova@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS v Bruntále, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, do předmětu uveďte VŘ – Probační úředník.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 16.05.2017.
Kontakt
Probační a mediační služba, Mgr. Bc. Alena Fišarová, Nádražní 20, 792 01 Brunttál
Nástup možný ihned

 

Metodik programu Proti násilí
práci na dobu určitou do 31. 3. 2020
pro lokalitu severní Čechy (Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa)
pro lokalitu Brno
Projekt Probační a mediační služby Na správnou cestu! II
Resocializační program pro mladistvé pachatele násilné trestné činnosti Proti násilí
Resocializační program pro mladé dospělé pachatele násilné trestné činnosti Proti násilí II
Náplň práce
metodické vedení lektorů programu Proti násilí v lokalitě
realizace intervizních setkání s lektory programu
dojednání postupu při spolupráci lektorů programu s probačními úředníky (především podpora při tipování vhodných klientů do programu apod.)
náslechy společných jednání s klienty
metodická podpora lektorů při zpracování výstupů a závěrečných zpráv z programu, vč. kontroly a připomínkování materiálů
poskytování zpětné vazby a doporučení lektorům
účast na odborných poradách metodiků a metodických setkáních s lektory a odborným garantem
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) z oborů sociální práce, speciální pedagogika apod.
znalost reálií života cílové skupiny
zkušenost (minimálně 3 roky) s rizikovými mladistvými/mladými dospělými, práce s uzavřenou skupinou
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, vysoké pracovní nasazení
organizační dovednosti
odolnost vůči stresu, časová flexibilita
Nabízíme
pracovní úvazek na dohodu o pracovní činnosti (přibližně 40-50 hodin měsíčně)
práci na dobu určitou (nástup ihned, do 31. 3. 2020)
flexibilní pracovní dobu
zajímavé platové ohodnocení práci v mladém dynamickém kolektivu
Další informace
Strukturované CV spolu s průvodním dopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., lokalitou, o kterou máte zájem a datem možného nástupu zasílejte nejpozději do 09.05.2017 na e-mail: psimunova@pms.justice.cz.
Nástup ihned

 
Lektor – specialista programu Proti násilí
práce na dobu určitou do 31. 3. 2020
pro lokalitu severní Čechy (Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa)
pro lokalitu Brno
Projekt Probační a mediační služby Na správnou cestu! II
Resocializační program pro mladistvé pachatele násilné trestné činnosti Proti násilí
Resocializační program pro mladé dospělé pachatele násilné trestné činnosti Proti násilí II
Náplň práce
zařazování vhodných klientů do programu Proti násilí ve spolupráci s probačními úředníky
příprava a vedení skupinových setkání (lektoři budou pracovat ve dvojici) a individuálních setkání s klienty programu dle aktuální metodiky programu
průběžné informování probačních úředníků o docházce klientů a jejich aktivitě v programu (osobně, telefonicky, v případě potřeby písemně nebo emailem)
zpracování výstupů a závěrečných zpráv z programu
spolupráce s metodiky programu; účast na intervizních setkání s metodiky programu
účast na odborných poradách lektorů, metodiků a metodických setkáních
spolupráce na evaluaci programu
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) z oborů sociální práce, speciální pedagogika apod.
dobrá znalost cílové skupiny – znalost reálií života cílové skupiny (mladí pachatelé trestné činnosti)
zkušenost (minimálně 3 roky) s rizikovými mladistvými/mladými dospělými, nejlépe také zkušenost s vedením skupiny
důkladná příprava, samostatnost, vysoká frustrační tolerance, citlivost ke klientům
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, vysoké pracovní nasazení
organizační dovednosti
odolnost vůči stresu, časová flexibilita
práci dle zadané metodiky programu
samostatnost, ochotu pracovat v lektorské dvojici
Nabízíme
pracovní úvazek na dohodu o pracovní činnosti (cca 20 – 40 hodin/měsíc)
pracovní dobu především v odpoledních hodinách
zajímavé platové ohodnocení
práci v mladém dynamickém kolektivu
Další informace
Strukturované CV spolu s průvodním dopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., lokalitou, o kterou máte zájem a datem možného nástupu zasílejte nejpozději do 09.05.2017 na e-mail: psimunova@pms.justice.cz.
Nástup ihned

 
Probační úředník – vedoucí oddělení elektronického monitorovacího systému (EMS) se sídlem ve středisku PMS Pardubice a výkonem práce v rámci východočeského soudního kraje
Náplň práce
výkon činností úředníka PMS daných zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, tj. práce s pachateli a oběťmi trestných činů, vedení a kontrola pachatelů v rámci výkonu alternativních trestů, zajištění probačních a mediačních činností v kontextu trestního řízení
specializace na komplexní zajištění provozu a implementace elektronického monitorovacího systému (dále jen EMS) v soudním kraji
vedení oddělení EMS v soudním kraji, řízení centrálního krajského pracoviště EMS včetně skladu, koordinace a řízení činnosti probačních asistentů- specialistů na EMS působících v kraji
sběr dat, jejich vyhodnocování a analytická činnost ve vztahu k fungování EMS v rámci kraje
součinnost s justičními partnery, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v rámci zajištění agendy EMS
zakládání a editování údajů monitorované osoby v informačních systémech
nastavení parametrů monitorovacího programu u monitorované osoby (pachatele)
cílové zaměření a nastavení parametrů fungování EMS, činnosti spojené s instalací a deinstalací koncového zařízení a párování koncového zařízení s monitorovanou osobou
řešení bezpečnostních a provozních incidentů EMS ve spolupráci s dalšími specialisty v rámci soudního kraje
Požadujeme

ukončené vysokoškolské magisterské studium ve společenskovědní oblasti
vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
ochotu strpět případnou práci v pohotovostním režimu o víkendech
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
ochotu cestovat
pozitivní vztah k technice
uživatelskou znalost MS Office, Word, Excel, Power Point
organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
odolnost vůči stresu
ochotu vzdělávat se
zkušenosti s vedením týmu jsou vítány
Nabízíme
pracovní úvazek HPP
platová třída 9, po zkušební době 11 , po absolvování kvalifikačního kurzu 12. platová třída (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
zvláštní příplatek, po zkušební době osobní ohodnocení
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu
zařazení do specializačního a dalšího odborného vzdělávání
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
pravidelné pracoviště: středisko PMS Pardubice; místo výkonu práce: Východočeský soudní kraj
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb., zasílejte nejpozději do 04.05.2017 na email mkracik@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS Jičín, Balbínova 27, 506 01 Jičín - do předmětu uveďte VŘ – Probační úředník, vedoucí oddělení elektronického monitorovacího systému (EMS).
Kontakt
Mgr. Martin Kracík
Balbínova 27
506 01 Jičín
737 247 521
mkracik@pms.justice.cz
předpokládaný nástup červen 2017

 
Probační asistent – pracovník v oddělení elektronického monitorovacího systému (EMS)
pravidelné pracoviště: Chrudim
Náplň práce
výkon činností asistenta PMS daných zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, tj. práce s pachateli a oběťmi trestných činů, vedení a kontrola pachatelů v rámci výkonu alternativních trestů, zajištění probačních činností v kontextu trestního řízení
specializace na zajištění provozu elektronického monitorovacího systému (dále jen EMS) v soudním kraji
součinnost s justičními partnery, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v rámci zajištění agendy EMS
zakládání a editování údajů monitorované osoby v informačních systémech
nastavení parametrů monitorovacího programu u monitorované osoby (pachatele)
cílové zaměření a nastavení parametrů fungování EMS, činnosti spojené s instalací a deinstalací koncového zařízení v místě bydliště klienta
párování koncového zařízení s monitorovanou osobou
řešení bezpečnostních a provozních incidentů EMS ve spolupráci s příslušným vedoucím případu
Požadujeme
ukončené vysokoškolské bakalářské studium ve společenskovědní oblasti, VOŠ nebo středoškolské studium s maturitou humanitního směru - asistent
věk nad 21 let
bezúhonnost
vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
ochotu strpět práci v pohotovostním režimu o víkendech
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
ochotu cestovat
pozitivní vztah k technice
uživatelskou znalost MS Office, Word, Excel, Power Point
schopnost pracovat v týmu
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
odolnost vůči stresu
ochotu vzdělávat se
technické dovednosti jsou vítány
Nabízíme
pracovní úvazek HPP
platová třída 9., dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006.
zvláštní příplatek, po zkušební době osobní ohodnocení
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování specializačního vzdělávacího kurzu
zařazení do dalšího odborného vzdělávání
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
pravidelné pracoviště středisko PMS Chrudim, místo výkonu práce: Východočeský soudní kraj
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb., zasílejte nejpozději do 02.05.2017 na email mkracik@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS Jičín, Balbínova 27, 506 01 Jičín - do předmětu uveďte VŘ – Probační asistent, pracovník v oddělení EMS.
Kontakt
Mgr. Martin Kracík
Balbínova 27
506 01 Jičín
737 247 521
mkracik@pms.justice.cz
předpokládaný nástup květen 2017

 
Administrátor veřejných zakázek
Požadujeme
SŠ/VŠ
znalost zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů
praxi s administrací veřejných zakázek min. 3 roky
zkušenost s elektronickýcm zadáváním veřejných zakázek
znalost práce s Word a Excel
bezúhonnost
vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost
znalost zákona č. 218/2000 Sb., a zák. č. 219/2000 Sb., výhodou
zkušenost s projekty EU výhodou
Náplň práce
komplexní zajištění zadávacího řízení veřejných zakázek a celková
administrace veřených zakázek dle typu VZ, zejména
příprava zadávacích podmínek
příprava dokumentů zadávacícho řízení
realizace výběrového řízení
zpracování související dokumentace
zajištění informační povinnosti zadavatele
vypořádání žádostí o dodatečné informace
vypořádání námitek
spolupráce při řízení před UOHS
apod.
Nabízíme
12 platovou třídu
pružnou pracovní dobu
5 týdnů dovolené
5 dnů „sick days“
stravenky
Další informace  
Strukturované CV spolu s průvodním dopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. a datem možného nástupu zasílejte nejpozději do  04.05.2017 na adresu:  Ředitelství PMS, Hybernská 18, Praha 1, 110 00 nebo  na e-mail: lgaluszkova@pms.justice.cz
Email označte: „VŘ – Administrátor veřejných zakázek“
Kontakt
Ředitelství PMS ČR,
Hybernská 18, Praha 1, 110 00
Kontaktní osoba Bc. Ivana Kořínková
tel.:224 424 304
Nástup k 1.6.2017

 
Probační asistent - pracovník v oddělení elektronického monitorovacího systému (EMS)
pravidelné pracoviště: Sokolov
Náplň práce
výkon činností asistenta PMS daných zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, tj. práce s pachateli a oběťmi trestných činů, vedení a kontrola pachatelů v rámci výkonu alternativních trestů, zajištění probačních činností v kontextu trestního řízení
specializace na zajištění provozu elektronického monitorovacího systému (dále jen EMS) v soudním kraji
součinnost s justičními partnery, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v rámci zajištění agendy EMS
zakládání a editování údajů monitorované osoby v informačních systémech
nastavení parametrů monitorovacího programu u monitorované osoby (pachatele)
cílové zaměření a nastavení parametrů fungování EMS, činnosti spojené s instalací a deinstalací koncového zařízení v místě bydliště klienta
párování koncového zařízení s monitorovanou osobou
řešení bezpečnostních a provozních incidentů EMS ve spolupráci s příslušným vedoucím případu
Požadujeme
ukončené vysokoškolské bakalářské studium ve společenskovědní oblasti, VOŠ nebo středoškolské studium s maturitou humanitního směru
věk nad 21 let
bezúhonnost
vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
ochotu strpět práci v pohotovostním režimu o víkendech
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
ochotu cestovat
pozitivní vztah k technice
uživatelskou znalost MS Office, Word, Excel, Power Point
schopnost pracovat v týmu
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
odolnost vůči stresu
ochotu vzdělávat se
technické dovednosti jsou vítány
Nabízíme
pracovní úvazek HPP
platová třída 9, dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006.
rizikový příplatek
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu
zařazení do specializačního a dalšího odborného vzdělávání
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
místo výkonu práce středisko PMS Sokolov
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb., zasílejte nejpozději do  11.05.2017 na email knovakova@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov do předmětu uveďte VŘ – Probační asistent, pracovník v oddělení EMS. Před přijetím budeme vyžadovat 2 reference na pracovní zkušenosti uchazeče.  
Kontakt
Mgr. Karla Nováková
Jednoty 654
356 01 Sokolov
737 231 287
předpokládaný nástup květen 2017


Probační úředník středisko Česká Lípa
na dobu určitou tří let
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 09.05.2017 na e-mail: pspinkova@pms.justice.cz  nebo na adresu střediska PMS Česká Lípa, Děčínská 390, 470 01 Česká Lípa
Výběrové řízení se bude konat dne 11.května 2017 od 9:00 hodin ve středisku PMS Česká Lípa
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Petra Špinková
Děčínská 390
Česká Lípa
Nástup možný od 1.6. 2017

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty