Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v PMS
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
Platové zařazení dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Metodik odborných činností
na dobu určitou - po dobu trvání rodičovské dovolené - do ledna 2020
Požadujeme
úplné VŠ vzdělání humanitního zaměření zakončené magisterskou zkouškou (případně t.č. dokončující Mgr. studium)
samostatnost, organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce
předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci při tvorbě metodických, koncepčních a strategických dokumentů
znalost principů restorativní justice a činností PMS prováděných podle zákona č. 257/2000 Sb. o PMS a dalších právních předpisů
uživatelské PC dovednosti
výhodou předchozí praxe v instituci s podobným zaměřením, případně práce s podobnou cílovou skupinou
znalost jednoho světového jazyka (AJ, NJ) výhodou
Náplň práce
příprava metodických, koncepčních a strategických materiálů potřebných pro činnost PMS
spolupráce s odděleními Ředitelství PMS, především s Oddělením vzdělávání, Koncepčním a kontrolním oddělením a Projektovým oddělením
podílení se na naplňování cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025
rozvoj partnerství se spolupracujícími subjekty
Nabízíme
pracovní úvazek 0,5
finanční ohodnocení – 12. platová třída
zkušební doba 3 měsíce, osobní ohodnocení po zkušební době
příjemné přátelské a podporující pracovní prostředí v centru Prahy
zajímavou a různorodou pracovní náplň
možnost seberealizace a odborného růstu
pružnou pracovní dobu
25 dnů dovolené
5 dní zdravotního volna + 1 den studijního volna
stravenky
zázemí stabilní organizace
Kontakt
Strukturovaný profesní životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 27.08.2018 na email: ajandova@pms.justice.cz
Nástup možný ihned nebo dle domluvy

 

Probační úředník PMS v Teplicích
na dobu neurčitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 20.09.2018 na e-mail: mbartakova@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS v Teplicích.
Výběrové řízení se bude konat dne 25.09.2018 na středisku PMS v Teplicích.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Marcela Bartáková
Husitská 1071/2
41501 Teplice

 
Probační úředník PMS Pardubice
úvazek 1,0, na dobu určitou (zástup za MD/RD)
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
komunikační dovednosti
orientaci v sociální a trestněprávní oblasti
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 9, po zkušební době 11, po osvědčení ve zkušební době osobní ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní zdravotního volna
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
místo výkonu práce PMS Pardubice
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte nejpozději do 15.08.2018 na e-mail: kjenikova@pms.justice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 21.08.2018 na středisku PMS Pardubice od 09:30 hodin.
Kontakt
Mgr. Karolína Jeníková
PMS Pardubice
Husova 1747
530 03 Pardubice
Email: kjenikova@pms.justice.cz
Mobil: 720 970 392
Nástup možný 03.09.2018 nebo dle dohody

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
KOMISAŘ KOMISÍ PRO PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ A REALIZACE VIT projektu Křehká šance II v regionu Východní Čechy (Pardubice, Světlá nad Sázavou, Hradec Králové)
Náplň práce
předsedání KPP, příprava na vedení jednání KPP studiem spisové dokumentace, vedení jednání KPP a zpracování stanoviska KPP
zasedání v KPP jako člen zastupující PMS při projednání případů odsouzených, příprava na jednání KPP studiem spisové dokumentace
zastupování KPP při veřejných zasedání u okresních soudů v regionu za účelem projednání žádosti o PP odsouzeného, který prošel jednáním KPP, prezentace Stanoviska KPP soudu
spolupráce na klíčové aktivitě KA 05 analýzou Stanovisek KPP a usnesení soudu o PP v regionu
aktualizace a a finalizace metodiky práce VIT v českém prostředí
realizace programu VIT ve vybraných věznicích dle Metodiky programu VIT (vedení skupinových sezení, příprava odsouzených na sezení, vyhodnocení programu atd.)
vedení spisové dokumentace odsouzených zapojených do programu VIT
plnění dalších úkolů vedoucích k úspěšné realizaci klíčové aktivity KA 01 a KA 02 na místní úrovni
účastní se vzdělávání v oblasti KPP a VIT
účast na centrálních odborných setkáních členů realizačního týmu věnovaným praxi KPP a VIT v min. dvouměsíčním intervalu
účastní se porad a pracovních setkání na centrální úrovni i v regionu
pravidelná komunikace s vedením projektu - odborným garantem projektu, manažerem projektu, vedoucí projektu
dodržování příslušných metodických dokumentů Operačního programu Zaměstnanost
Nabízíme
plný úvazek na základě pracovní smlouvy
práci na dobu určitou (nástup ihned, do 30. 4. 2020)
pružnou pracovní dobu
platová třída 12 (dle Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), po zkušební době osobní příplatek
stravenky
5 týdnů dovolené
5 dní zdravotního volna
možnost podílet se v ČR na unikátním programu v oblasti penitenciární a post penitenciární péče
práci v mladém dynamickém kolektivu
možnost krátkodobé zahraniční studijní cesty
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v humanitním směru
organizační schopnosti, silnou osobnost
praxi a samostatnost v oblasti tvorby metodických, koncepčních s strategických dokumentů, implementaci do praxe
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
znalost restorativní justice a činností podle zákona č. 257/2000 Sb. a praxe v oblasti činnosti PMS/VSČR podmínkou
ochotu účastnit se pracovních cest, zejména v rámci projektového regionu (možné i dvou až třídenní)
řidičský průkaz sk. B výhodou
Další informace
místo výkonu práce: okres Pardubice, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod
pravidelné pracoviště - kancelář v Pardubicích nebo Praze
Strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobní údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. posílejte do 15.08.2018 na e-mail: bposlusna@@pms.justice.cz, do předmětu uveďte „ VŘ - komisař komisí pro podmíněné propuštění a realizace vit“.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje v rámci projektu Proč zrovna já? II výběrové řízení na pozici:
Odborný regionální konzultant Plzeň
Náplň práce
komunikace s cílovou skupinou a účastníky vzdělávacích aktivit projektu
intervize a individuální konzultace s poradci pro oběti – klientské kazuistiky, multidisciplinární týmy, krajské týmy pro oběti
odborná příprava a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
spolupráce na realizaci aktivit ke změně postojů a povědomí cílové skupiny
zajištění výstupů ze vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
podrobné nastavení komplexního poradenského programu pro zvlášť zranitelné oběti a jeho mentorování
vedení intervizních setkání s cílovou skupinou poradců
konzultace s lektory a mentorem vzdělávání nad obsahem vzdělávání pro poradce pro oběti t.č.
spolupráce na odborné části veřejných zakázek s manažerem projektu
řízení referentského vozidla
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného a vedení PMS
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání humanitního směru
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
dobré organizační a komunikační schopnosti,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
spolehlivost a samostatnost, týmová práce;
bezúhonnost
flexibilitu
praxe v oboru a zkušenost s vedením lidí výhodou (nikoli podmínkou)
Nabízíme
plný úvazek na pracovní smlouvu na dobu určitou (do 30. 6. 2020)
platové zařazení dle 12. platové třídy (dle přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
po zkušební době osobní příplatek
nástup dohodou
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna,
stravenky
Písemné materiály požadované od uchazeče (motivační dopis max. 1 strana A4, strukturované CV a souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.) zasílejte do 15.08.2018 na email msirotkova@pms.justice.cz. Ve svojí reakci uveďte název pozice.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty