Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě (dále jen PMS).
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
 
Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.
 
PMS podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
 

Právník - Praha
Náplň práce
všeobecná právní agenda organizační složky státu
řešení externích smluvních vztahů
právní podpora v oblasti veřejných zakázek - spolupráce s administrátory veřejných zakázek
spolupráce na tvorbě vnitřních procesně-právních postupů
právní podpora jednotlivých pracovišť (zejména občanské, pracovní, správní a trestní právo)
Požadujeme
ukončené VŠ magisterské studium českého práva 
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
komunikativnost, pečlivost
předchozí právní praxe (zejm. zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek) výhodou nikoliv nutností
Nabízíme 
příjemné přátelské a podporující pracovní prostředí v centru Prahy
zajímavou a různorodou pracovní náplň
možnost seberealizace a odborného růstu
zajímavé finanční ohodnocení
pracovní poměr na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
Značná flexibilita v rámci pružné pracovní doby
možnost odborného vzdělávání
stravenky
další zajímavé finanční i nefinanční benefity
stabilní zázemí státní organizace 
Další informace
Strukturovaný životopis s datem možného nástupu a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 30.09.2021 na e-mail ttkacova@pms.justice.cz.  
Nástup ihned nebo dle dohody

 
Odborně Administrativní asistent - středisko Trutnov
Požadujeme
ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní
věk min. 21 let
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 9 (dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) po osvědčení osobní hodnocení (zpravidla po zkušební době)
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
příspěvek na penzijní pojištění
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
místo výkonu práce Trutnov
Náplň práce
výkon administrativních činností v rámci spisové a ekonomicko-provozní agendy střediska
aktualizace informací v Agendovém informačním systému PMS
provádění lustrací v rejstřících
komunikace s OČTŘ, spolupracujícími organizacemi
vyřizování pošty
provádění dílčích úkonů probace a mediace
Další informace:
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 27.09.2021 na e-mail: pkopalova@pms.justice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 30.09.2021 na středisku Probační a mediační služby Trutnov od 9:30 hod.
Kontakt
Mgr. Pavla Kopalová
Probační a mediační služba
Horská 5
541 01  Trutnov
Email: pkopalova@pms.justice.cz
tel 720 055 259
Nástup možný od 01.12.2021 nebo dle dohody

 
Probační úředník - středisko Ústí nad Orlicí
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
Nabízíme 
platová třída 11, po zaškolení tř. 12 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 24.09.2021 na e-mail: mkracik@pms.justice.cz, nebo na adresu střediska PMS v Jičíně, Balbínova 27, 506 01 Jičín.
Výběrové řízení se bude konat dne 29.9.2021 v 10 hod na středisku PMS Ústí nad Orlicí.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Martin Kracík
Balbíniva 27
506 01 Jičín
Nástup je možný ihned nebo dle dohody

 
Probační úředník PMS Chrudim
pracovní poměr na dobu neurčitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11., po zapracování (zpravidla po zkušební době), 12. platová třída
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 18.10.2021 na e-mail: lsedova@pms.justice.cz, nebo na adresu: Probační a mediační služba, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, k rukám Mgr. Lenky Šedové.
Výběrové řízení se uskuteční dne 20.10. 021, vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Lenka Šedová
lsedova@pms.justice.cz
731 692 767
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Nástup možný ihned
 
Probační úředník – středisko PMS Praha
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
Platová třída 11, po zapracování, zpravidla po zkušební době, 12 platová třída
hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 08.10.2021 na e-mail: jmottlova@pms.justice.cz
Termín výběrového řízení bude vybraným uchazečům sdělen.
Kontakt
PhDr. Jana Mottlová
tel.: 778 530 357
email: jmottlova@pms.justice.cz
Probační a mediační služba Praha
Na Míčánkách 1497/2
Praha 10 - Vršovice
Nástup dohodou

 
Administrativní asistent - středisko Praha
doba určitá
Požadujeme
ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní
věk min. 21 let
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 8, po osvědčení osobní příplatek
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Výkon administrativních činností v rámci spisové a ekonomicko-provozní agendy střediska Probační a mediační služby prováděné ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (např. evidence a administrace spisů, příjem a vypravování písemností, práce v informačním systému PMS, provádění lustrací v rejstřících atp.).
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 8.10.2021 na e-mail: jmottlova@pms.justice.cz.  Termín výběrového řízení bude sdělen vybraným uchazečům.  
Kontakt a adresa pro zasílání přihlášek
PhDr. Jana Mottlová
tel.: 738 530 357
email: jmottlova@pms.justice.cz
Probační a mediační služba Praha
Na Míčánkách 1497/2
Praha 10 - Vršovice
Nástup v listopadu nebo dle dohody.
 
 
 
 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.