Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v PMS
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
Platové zařazení dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Analytik - metodik informačních systémů
Náplň práce
Správa, podpora a rozvoj informačního systému
Kontrola procesu úprav IS a jejich testování
Odborná podpora IS elektronického monitoringu
Administrace úkonů spojených s evaluací elektronického monitoringu
Zajišťování projektů informačních systémů z pohledu kybernetické bezpečnosti - Garant aktiva
Požadujeme
VŠ vzdělání
Znalost Word, Excel a PowerPoint (pokročilé funkce úpravy textu, základy VBA, pokročilá znalost funkcí)
Znalost předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti
Zkušenost s tvorbou dotazníků, formulářů a testováním prostředí IS
Znalost fungování různých informačních systémů výhodou
Znalost anglického jazyka výhodou
Nabízíme
příjemné přátelské a podporující pracovní prostředí v centru Prahy
zajímavou a různorodou pracovní náplň
možnost seberealizace a odborného růstu
Zařazení do 12. platové třídy podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
pracovní poměr na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
pružnou pracovní doba
možnost odborného vzdělávání
stravenky
další zajímavé finanční i nefinanční benefity
zázemí stabilní organizace
vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Další informace
Strukturovaný profesní životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na email: psimunova@pms.justice.cz nejpozději do 02.05.2018
Nástup možný ihned nebo dle domluvy

 
Informatik
Náplň práce
Zajišťování správy systému výpočetní techniky PMS
Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky
Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb.
Implementace IT opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR
Implementace a provoz systému pro sběr bezpečnostních událostí
Implementace a provoz antivirového řešení
Zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti informačních systémů, desktopových a serverových operačních systémů na platformě MS Windows
Požadujeme
SŠ/VŠ technického směru
Obecná orientace v oblasti IT
Znalost problematiky certifikátů a šifrování
Znalost základních protokolů a kryptografických prostředků (TCP/IP, PGP, SHA, atd.)
Znalost síťového prostředí MS Windows
Znalost platformy Lotus Notes/Lotus Domino
Nabízíme
příjemné přátelské a podporující pracovní prostředí v centru Prahy
zajímavou a různorodou pracovní náplň
možnost podílet se na unikátních projektech
možnost seberealizace a odborného růstu
zařazení v 12. platové třídě dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
osobní ohodnocení po zkušební době
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
pružnou pracovní doba
možnost odborného vzdělávání
stravenky
další zajímavé finanční i nefinanční benefity
zázemí stabilní organizace 
Další informace
Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe a zkušeností v oblasti zpracování dat a řízení kyberbezpečnosti spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na email: petra.simunova@pms.justice.cz nejpozději do 27.04.2018
Nástup možný ihned nebo dle dohody

 
Probační asistent/úředník PMS Karviná-Havířov
doba určitá (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) – úvazek plný,
po dobu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti – úvazek částečný 0,6
Požadujeme
na pozici probačního asistenta min. ukončené středoškolské studium humanitního směru (možno i DiS. a Bc.), dosažený věk minimálně 21 let,
na pozici probačního úředníka ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
komunikační dovednosti
orientaci v sociální a trestněprávní oblasti
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
plný úvazek,
zkrácený úvazek 0,6
9. platová třída, v případě úředníka po zkušební době 11.
po osvědčení ve zkušební době osobní ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní zdravotního volna
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
místo výkonu práce PMS Karviná, eventuálně PMS Havířov
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte nejpozději do 10.05.2018 na e-mail:iucnova@pms.justice.cz
Předpokládaný termín výběrového řízení je dne 16.05.2018 na středisku PMS Havířov (dopoledne – písemný test, odpoledne – ústní pohovory)
Kontakt
Mgr. Iveta Učňová
Email: iucnova@pms.justice.cz
Nástup možný od 01.06.2018

 
Probační úředník (pracovník v oddělení elektronického monitorovacího systému)
Praha a Středočeský soudní kraj
Náplň práce
výkon činností úředníka PMS daných zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, tj. práce s pachateli a oběťmi trestných činů, vedení a kontrola pachatelů v rámci výkonu alternativních trestů, zajištění probačních činností v kontextu trestního řízení
specializace na zajištění provozu elektronického monitorovacího systému (dále jen EMS) v soudním kraji
součinnost s justičními partnery, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v rámci zajištění agendy EMS
zakládání a editování údajů monitorované osoby v informačních systémech
nastavení parametrů monitorovacího programu u monitorované osoby (pachatele)
cílové zaměření a nastavení parametrů fungování EMS, činnosti spojené s instalací a deinstalací koncového zařízení v místě bydliště klienta
párování koncového zařízení s monitorovanou osobou
řešení bezpečnostních a provozních incidentů EMS ve spolupráci s příslušným vedoucím případu
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium ve společenskovědní oblasti - úředník
bezúhonnost
vysoké pracovní nasazení a flexibilitu
ochotu strpět práci v pohotovostním režimu o víkendech
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
ochotu cestovat
pozitivní vztah k technice
uživatelskou znalost MS Office, Word, Excel, Power Point
schopnost pracovat v týmu
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
odolnost vůči stresu
ochotu vzdělávat se
technické dovednosti jsou vítány
Nabízíme
pracovní úvazek HPP
platová třída 9, po zkušební době a adaptačním programu 11, po absolvování kvalifikačních zkoušek 12, dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 341/2017
rizikový příplatek
práci na dobu neurčitou po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a úspěšném absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu
předpokládaný nástup dle dohody
zařazení do specializačního a dalšího odborného vzdělávání
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb., zasílejte nejpozději do 02.05.2018 na email: jmottlova@pms.justice.cz nebo na adresu Střediska PMS: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D., Středisko Praha, Na Míčánkách 1497/2, Praha 10, 100 83.
 

Probační a mediační služba vyhlašuje v rámci projektu Proč zrovna já? II výběrové řízení na pozici:
Poradce pro oběti pro lokality Louny, Děčín
Náplň práce
realizace telefonického, emailového a osobního poradenství, s tím související studium   odborných podkladů pro daný případ
realizace doprovodů, zprostředkování účasti oběti v restorativních programech
iniciace a spolupráce na multidisciplinárních setkáních v dané lokalitě
vedení záznamů k poradenství (záznamové archy), jako podklad pro zpracování studie potřeb obětí
účast na vzdělávacím kurzu
intervize a individuální konzultace s odbornými regionálními konzultanty – klientské kazuistiky, multidisciplinární týmy
zkvalitňování vzájemné spolupráce členů regionálních multidisciplinárních týmů pro oběti
spolupodílení se na vzdělávání zaměstnanců státní správy a pracovníků pomáhajících profesí ve spolupráci s odborným regionálním konzultantem
Požadujeme
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání humanitního směru
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, schopnost jednat s různými typy klientů, empatie, psychická odolnost;
dobré organizační a komunikační schopnosti,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
spolehlivost a samostatnost, týmová práce;
bezúhonnost
flexibilitu
praxe v oboru výhodou (nikoli podmínkou)
Nabízíme
úvazek 0,4/lokalita na pracovní smlouvu na dobu určitou (do 30. 4. 2020)
platové zařazení dle 12. platové třídy (dle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
po zkušební době osobní příplatek
nástup dohodou
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna,
stravenky
Písemné materiály požadované od uchazeče (motivační dopis max. 1 strana A4, strukturované CV a souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.) zasílejte do 20.05.2018 na email msirotkova@pms.justice.cz. Ve svojí reakci uveďte název pozice Poradce pro oběti 0,4 a zvolenou lokalitu.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty