Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě (dále jen PMS).
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
 
Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.
 
PMS podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
 

 
Probační úředník - středisko Klatovy
pracovní poměr na dobu neurčitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11., po zapracování (zpravidla po zkušební době), 12. platová třída
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 23.06.2021 na e-mail: jfremundova@pms.justice.cz, nebo na adresu: Probační a mediační služba Klatovy, Dukelská 138, 339 01 Klatovy, k rukám Mgr. Jany Fremundové.
Výběrové řízení se uskuteční dne 28.06.2021, vybraní uchazeči budou pozváni.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Jana Fremundová
Dukelská 138, 339 01 Klatovy
jfremundova@pms.justice.cz
tel.: 601 117 094
Nástup možný od září 2021 nebo dle dohody
 
Odborně Administrativní asistent - středisko Třebíč
na dobu určitou
Požadujeme 
ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní
věk min. 21 let
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
spolehlivost
důslednost
Nabízíme 
platová třída 9 (dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) po osvědčení osobní ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
výkon administrativních činností v rámci spisové a ekonomicko-provozní agendy střediska
aktualizace informací v Agendovém informačním systému PMS
provádění lustrací v rejstřících
komunikace s OČTŘ, spolupracujícími organizacemi
vyřizování pošty
provádění dílčích úkonů probace a mediace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 15.07.2021 na e-mail: jauerova@pms.justice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 22.07.2021 na středisku Probační a mediační služby v  Třebíči  od  08:30 hod.
Kontakt
PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ
Probační a mediační služba Třebíč
Bráfova tř. 502/57
674 34 Třebíč
Telefon: 568 842 502
Mobil 731 692 746
Nástup je možný k 1.10. 2021 nebo dle dohody

 
Tajemník pro vnitřní řízení - Praha
Náplň práce
řízení úseku pro vnitřní řízení (agenda HR, personální, sekretariát ředitele, vnitřní chod úřadu)
koordinace procesů přípravy a implementace právních předpisů do interních procesů organizace
řešení pracovně právních záležitostí (VŘ, HR, systemizace, BOZP, PO atd.) a řízení péče o zaměstnance 
řízení agendy ochrany osobních údajů, kyberbezpečnosti a spisové služby
vyjednávání zájmů zaměstnavatele vč. kolektivního vyjednávání
realizace interních školení v oblasti působnosti
Očekáváme 
ukončené VŠ magisterské, studium humanitního oboru (studijní obory se zaměřením na personalistiku a management výhodou)
dobrou znalost praxe chodu státní organizace/organizační složky státu
výborné znalosti aplikace zákoníku práce v praxi, znalost archivního zákona (v míře potřebné pro řízení systému spisové služby) a zákona o ochraně osobních údajů (v míře potřebné pro řízení interního systému ochrany dat, nakládání s nimi, kyberbezpečnosti)
min 3 roky zkušenosti v manažerské pozici zajišťující personální řízení a vnitřní chod úřadu
znalost procesu vyjednávání a praktická dovednost konstruktivního způsobu řešení sporů
dovednost rozvíjet a udržovat systém podpory; vytváření pozitivní a vstřícné kultury na pracovišti
připravenost vzdělávat se v oboru řízení lidských zdrojů, pracovně právní problematice a dalších relevantních oblastech
bezúhonnost
komunikativnost, vstřícnost, spolehlivost
praktickou dovednost přesvědčivě argumentovat a srozumitelně prezentovat
znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou
Nabízíme
přátelské a podporující pracovní prostředí v rámci ředitelství organizace sídlící v centru Prahy
zajímavou práci v zázemí stabilní organizace, která slaví 20 let činnosti v oblasti trestní justice
osobní možnost podílet se na řízení státní organizace
možnost profesní seberealizace a odborného růstu, vč. zapojení do zahraniční spolupráce
zajímavé finanční ohodnocení
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
pružnou pracovní dobu 
25 dnů dovolené
5 dní zdravotního volna (sick days) a 1 den studijního volna ročně
zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na volnočasové vyžití, příspěvek na penzijní připojištění)
Další informace 
Strukturované profesní CV s uvedením data možného nástupu a motivační dopis zasílejte nejpozději do 25.06.2021 na tbrodova@pms.justice.cz  
Nástup možný ihned

 
Probační úředník - středisko Chomutov
pracovní poměr na dobu neurčitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11., po zapracování (zpravidla po zkušební době), 12. platová třída
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 24.06.2021 na e-mail: rkubatova@pms.justice.cz, nebo na adresu: Probační a mediační služba, Vikové-Kunětické 1968/2,
430 01 Chomutov, k rukám Mgr. Renaty Kubátové.
Výběrové řízení se uskuteční dne 29.06.2021, vybraní uchazeči budou pozváni. 
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Renata Kubátová
Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov
rkubatova@pms.justice.cz
tel.: 605 922 379
Nástup možný od srpna 2021 nebo dle domluvy

 
Odborně Administrativní asistent - středisko Hradec Králové
Požadujeme
ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní
věk min. 21 let
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 9 (dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) po osvědčení osobní hodnocení (zpravidla po zkušební době)
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
příspěvek na penzijní pojištění
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
místo výkonu práce Hradec Králové
Náplň práce
výkon administrativních činností v rámci spisové a ekonomicko-provozní agendy střediska
aktualizace informací v Agendovém informačním systému PMS
provádění lustrací v rejstřících
komunikace s OČTŘ, spolupracujícími organizacemi
vyřizování pošty
provádění dílčích úkonů probace a mediace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 09.07.2021 na e-mail: dgilanyi@pms.justice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 13.7.2021 na středisku Probační a mediační služby Hradec Králové od 9:30 hod.
Kontakt
Mgr. Denisa Gilányi
Probační a mediační služba
Ignáta Herrmanna 227
500 03  Hradec Králové
Email: dgilanyi@pms.justice.cz
tel 737 231 289
Nástup možný od 02.08.2021 nebo dle dohody

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.