Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě (dále jen PMS).
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
 
Platové zařazení dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.
 
PMS podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Finanční účetní
Požadujeme
střední odborné vzdělání
praxe na obdobné pozici vítána
zodpovědnost
samostatnost
pečlivost
aktivní přístup
základní znalosti účetnictví výhodou
Náplň práce:
evidence a účtování faktur, pokladny, pohledávek a závazků, bankovních výpisů
kontrola účtů
sestavování účetních výkazů
spolupráce při čtvrtletních a roční uzávěrce
Nabízíme
hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito 
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci 
pružnou pracovní dobu 
platovou třídu 10 (dle Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době možnost osobního příplatku 
5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, 1 den studijního volna 
stravenky 
práci v centru Prahy
nástup dle domluvy
Další informace
strukturovaný životopis s datem možného nástupu zasílejte do 28.02.2019 na e-mail: tbrodova@pms.justice.cz
Kontakt
Ing. Taťána Brodová
261 002 533
Nástup dle domluvy

 
Probační úředník PMS Tachov
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 11, po zkušební době 12 (dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
pracovní poměr na dobu určitou do 31.05.2022
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 15.03.2019 na e-mail: mrybarova@pms.justice.cz, nebo na adresu střediska PMS v Tachově (T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov).
Výběrové řízení se bude konat dne 19.03.2019 od 9:00 hodin na středisku PMS Tachov.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Michaela Rybářová
T. G. Masaryka 1326
347 01 Tachov
Nástup možný od 01.06.2019 nebo dle domluvy

 
Probační úředník PMS Nový Jičín
na dobu určitou do 30.4.2020
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru  
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
komunikační dovednosti
orientaci v sociální a trestněprávní oblasti
spolehlivost, důslednost
Nabízíme
platová třída 11, po osvědčení ve zkušební době 12, osobní ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí zázemí stabilní organizace
místo výkonu práce PMS Nový Jičín
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. zasílejte nejpozději do 19.02.2019 na e-mail: lstastny@pms.justice.cz nebo na adresu střediska PMS Nový Jičín, Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 21.02.2019  v středisku PMS Nový Jičín.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Luboš Šťastný
Divadelní 879/3
741 01 Nový Jičín
Nástup možný od března 2019

 
Probační úředník PMS Rokycany
doba určitá
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
platová třída 11, po zkušební době 12 (dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
pracovní poměr na dobu určitou do 30.04.2020
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte nejpozději do 16.02.2019 na e-mail: zblazkova@pms.justice.cz, nebo na adresu střediska PMS v Rokycanech (Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany).
Výběrové řízení se bude konat dne 19.02.2019 od 10:00 hodin na středisku PMS Rokycany.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Zdeňka Blažková
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
Nástup možný od 01.03.2019, případně 01.04.2019

 
Manažer projektu Proč zrovna já? II – 1,0 (možno i zkrácený úvazek)
projekt Proč zrovna já? II se věnuje pomoci obětem trestných činů především v kontextu zákona č. 45/2013 Sb.
působí v 56 lokalitách po celé České republice, prostřednictvím poradců pro oběti nabízí obětem trestné činnosti psychosociální pomoc, právní informace, doprovody k institucím a ve specifických případech zprostředkovává možnou právní pomoc či psychoterapeutickou péči
Náplň práce
praktické řízení projektu a projektového týmu
zodpovědnost za formální a obsahovou správnost projektu
zodpovědnost za dosažení cílů a splnění indikátorů projektu
zodpovědnost za plnění smluv a objednávek
aplikace metodiky OPZ a Instrukce MSp ze dne 1. 12. 2015, č. j. 4/2015-OEP-OPZ/228 o systému projektového řízení projektů
zodpovědnost za přípravu věcné části Zpráv o realizaci projektu a žádostí o změny v klíčových aktivitách projektu
průběžná komunikaci s MPSV, MSp
kontrola realizace klíčových aktivit na úrovni regionů a dodavatelů, dohled nad řádným čerpáním rozpočtu (ve spolupráci s finančním manažerem projektu), dohled nad plněním monitorovacích indikátorů, řízení rizik
zpracovávání souhrnných zpráv a reportů dle potřeby a požadavků MSp
pravidelná komunikace s vedoucím projektu, finančním manažerem a administrátorem, i dalšími členy týmu
spolupráce na věcné evaluaci projektu
komunikace s pronajímateli regionálních kanceláří
zodpovědnost za celkové správné a přehledné vedení projektové dokumentace v elektronické i tištěné verzi
Nabízíme
úvazek 1,0 na základě pracovní smlouvy (možnost i zkráceného úvazku 0,8)
práci na dobu určitou do 30. 6. 2020 s možností prodloužení (nástup možný březen-duben)
pružnou pracovní dobu (pevný blok 10:00 – 13:00)
platová třída 13 (dle Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době osobní příplatek
stravenky
5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, 1 den studijního volna
práce v realizačním týmu dobře rozjetého a stabilního projektu
přátelské prostředí
podpora vedení projektového oddělení při získávání znalostí a dovedností nutných pro práci projektového manažera (zvláště u absolventů)
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání
silné organizační schopnosti a samostatnost
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
Výhodou
znalost/zkušenost s administrací projektů ESIF zejména OP LZZ/OPZ
znalost zákona č. 45/2013 Sb.
zkušenost s vedením lidí
řidičský průkaz sk. B
Další informace
pravidelné pracoviště: ředitelství PMS Praha
Strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobní údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. posílejte do 22.02.2019 na e-mail: bposlusna@pms.justice.cz, do předmětu uveďte „VŘ – manažer projektu Proč zrovna já? II“.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje v rámci projektu Proč zrovna já? II výběrové řízení na pozici:
Poradce pro oběti v lokalitě Olomouc
Náplň práce
realizace telefonického, emailového a osobního poradenství, s tím související studium odborných podkladů pro daný případ
realizace doprovodů, zprostředkování účasti oběti v restorativních programech
iniciace a spolupráce na multidisciplinárních setkáních v dané lokalitě
vedení záznamů k poradenství (záznamové archy), jako podklad pro zpracování studie potřeb obětí
účast na vzdělávacím kurzu
intervize a individuální konzultace s odbornými regionálními konzultanty – klientské kazuistiky, multidisciplinární týmy
zkvalitňování vzájemné spolupráce členů regionálních multidisciplinárních týmů pro oběti
spolupodílení se na vzdělávání zaměstnanců státní správy a pracovníků pomáhajících profesí ve spolupráci s odborným regionálním konzultantem
Požadujeme
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání humanitního směru
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, schopnost jednat s různými typy klientů, empatie, psychická odolnost;
dobré organizační a komunikační schopnosti,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
spolehlivost a samostatnost, týmová práce;
bezúhonnost
flexibilitu
praxe v oboru výhodou (nikoli podmínkou)
Nabízíme
úvazek 0,7 na pracovní smlouvu na dobu určitou (do 30. 6. 2020)
nástup možný v březnu/dubnu 2019
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci
nepravidelnou pracovní dobu tvořenou dle měsíčních plánů skládající se z pevného
a volitelného pracovního bloku
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
Písemné materiály požadované od uchazeče (motivační dopis max. 1 strana A4, strukturované CV a souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.) zasílejte do 26.02.2019 na email mnemeckova@pms.justice.cz. Ve svojí reakci uveďte název pozice Poradce pro oběti 0,7 Olomouc.
 
 
Referent EU fondů a dotací – zástupce vedoucí oddělení
pravidelné pracoviště ředitelství PMS Praha
Projektové oddělení PMS administruje:3 projekty financované v rámci Operačního programu Zaměstnanost, projekt financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, připravuje projekt financovaný z Norských fondů
Náplň práce
provádí monitoring dotačních příležitostí
spolupracuje na přípravě nových projektů PMS
provádí kontrolní a metodickou činnost při přípravě a realizaci projektů financovaných z dotačních titulů
spolupracuje s příslušnými odděleními a dalšími subjekty, jejichž zapojení do přípravy, realizace a kontroly projektů financovaných z dotačních titulů je nezbytné
spolupracuje na nastavení interních postupů projektového oddělení
poskytuje metodickou podporu projektovým manažerům
spolupracuje na přípravě zadávací dokumentace pro veřejné zakázky a dílčích objednávek souvisejících s realizací projektů
průběžně komunikuje s poskytovateli dotace a MSp ve věcech přesahujících působnost jednotlivých projektů
zabezpečuje finanční stránku projektů (spolupracuje na přípravě rozpočtů projektů, sleduje čerpání prostředků, připravuje podklady pro žádosti o platbu a změny rozpočtu jemu svěřených projektů)
je zodpovědný za přípravu podkladů k návrhu státního rozpočtu za projektové oddělení
provádí finanční supervizi nad dílčími projekty
zodpovídá za celkově správné a přehledné vedení projektové dokumentace, která je mu svěřena, v elektronické i tištěné verzi
podílí se na uzavírání stávajících projektů PMS po jejich ukončení a je zodpovědný za řádné uzavření těchto projektů
v součinnosti s příslušnými odděleními zajišťuje archivaci dokumentů projektů v souladu s pravidly jednotlivých dotačních titulů
připravuje podklady pro kontrolní a auditní orgány
Nabízíme
úvazek 1,0 na základě pracovní smlouvy
práci na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
pružnou pracovní dobu (pevný blok 10:00 – 13:00)
platová třída 13 (dle Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), po zkušební době osobní příplatek
stravenky
5 týdnů dovolené, 5 dní zdravotního volna, 1 den studijního volna
práce v realizačním týmu projektového oddělení PMS
přátelské prostředí
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání
odborné znalosti/praxe v oblasti přípravy, administrace či kontroly projektů financovaných ze zahraničních zdrojů (ESIF, programy finančních nástrojů Evropské unie a jiných zemí a uskupení, např. Norské fondy)
silné organizační schopnosti a samostatnost
zodpovědný a pečlivý přístup k práci
schopnost pracovat v týmu
řidičský průkaz sk. B
Další informace
Strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobní údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. posílejte do 22.02.2019 na e-mail: bposlusna@pms.justice.cz, do předmětu uveďte „VŘ Referent EU fondů a dotací “.
 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty