Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě (dále jen PMS).
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
 
Platové zařazení dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.
 
PMS podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Probační úředník PMS Praha na dobu určitou
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11, po zaučení a po samostatném vedení případů tř. 12, po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 06.12.2019 na e-mail: jmottlova@pms.justice.cz
Kontakt
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
tel 778 530 357
e-mail jmottlova@pms.justice.cz
Nástup dle dohody

 

Tiskový/á mluvčí který/á bude zároveň pozicí „Vedoucí tiskového a mezinárodního oddělení“.
Oddělení řeší tiskovou agendu a mezinárodní agendu, resp. agendu zahraničních vztahů naší organizace. Hledáme aktivního člověka s vysokou úrovní komunikačních dovedností, manažera s organizačními schopnostmi a se zájmem dále rozvíjet PR naší organizace. Naše organizace svoje činnosti provádí v souladu s principy restorativní justice a proto hledá tiskového mluvčího, který tyto principy bude promítat i do své koncepce rozvoje PR naší služby a bude schopný komunikovat tyto principy s širokou veřejností.
Náplň práce
Komplexní zajištění chodu tiskového a mezinárodního oddělení, zejména
komunikace se zástupci médií a redakcí
sestavování a řízení realizace komplexních mediálních projektů, koncepcí a komunikačních strategií
poskytování kvalifikovaných informací masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích PMS k určitému tématu
koordinace komunikačních toků s rozsáhlou víceúrovňovou strukturou
utváření zdrojové základny informací
vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích
publikování tiskových materiálů v tištěných médiích
příprava tiskových zpráv a jejich distribuce v češtině a angličtině
příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní
pravidelný monitoring médií a tvorba a mediálních analýz
poradenství v mediální oblasti pro vedení a zaměstnance PMS
organizace, produkce, koordinace plánovaných i nárazových PR akcí PMS (Dny mediace, Dny restorativní justice a další)
příprava PR materiálů v angličtině a jejich veřejná prezentace
zajišťování mezinárodní agendy PMS a komunikace se zahraničními partnery organizace (zejména CEP, EFRJ)
pomoc při přípravách prezentací PMS na zahraničních cestách
zajištění účasti odborníků z PMS na mezinárodních akcích
zajištění a organizace programu zahraničních návštěv PMS v ČR
spolupráce na rozvíjení interní komunikace v PMS (komunikace se zaměstnanci prostřednictvím přímých setkání, emailů, newsletterů, intranetu atd.)
Požadujeme
ukončené vysokoškolské vzdělání min bakalářského stupně
pracovitost a ochota učit se novým věcem
doložitelná pracovní zkušenost z novinářského, mediálního nebo PR prostředí
výborné komunikační a organizační schopnosti
výborný psaný i mluvený projev v češtině, schopnost veřejně prezentovat odborné informace  
výborná znalost angličtiny (na úrovni C1), schopnost prezentovat odborné informace v angličtině
znalost dalšího světového jazyka výhodou
znalost fungování sociálních sítí a možností jejich využívání pro PR organizace
zkušenost s řízením mezinárodní agendy organizace či firmy výhodou
samostatnost a organizační schopnosti při práci
reprezentativní vystupování, prezentační dovednosti
komunikační dovednosti, vč. strategie vyjednávání
kreativitu, flexibilitu, zodpovědnost, loajalitu
základní znalost principů práce PMS (probace, mediace, restorativní justice)
trestní bezúhonnost podmínkou
řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme
pracovní pozici na dobu neurčitou
příjemné přátelské a podporující pracovní prostředí v centru Prahy
samostatnou, smysluplnou a kreativní práci v dynamickém a přátelském týmu
přípravu a realizaci zajímavých kampaní
možnost seberealizace a odborného růstu, vč. účasti na zahraničních cestách
zajímavé finanční ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days + 1 den studijní volno
pružná pracovní doba
možnost odborného vzdělávání
stravenky
další zajímavé finanční i nefinanční benefity
zázemí stabilní organizace
Další informace
Strukturovaný životopis s datem možného nástupu, stručný motivační dopis a návrch koncepce dalšího rozvoje PR naší organizace (max 2 stránky A4); zasílejte nejpozději do 30.11.2019 na e-mail tbrodova@pms.justice.cz
Nástup dle dohody
Kontakt
Ing. Taťána Brodová
+420 261 002 533

 

Probační úředník PMS Praha - západ
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestněprávní oblasti
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11 (dle Přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), po zapracování, zpravidla po zkušební době, 12 platová třída
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem.
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 06.11.2019 na e-mail jondovcak@pms.justice.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 12.11.2019 na středisku PMS Praha - západ, Na Míčánkách 1497/2, Praha 10 - Vršovice od 9,30 hod.
Kontakt
Probační a mediační služba - středisko Praha - západ
Mgr. Jiří Ondovčák
Na Míčánkách 1497/2
100 83 Praha - Vršovice
Tel.: 734 362 963

 

Probační a mediační služba vyhlašuje v rámci projektu Proč zrovna já? II výběrové řízení na pozici:
Poradce pro oběti v lokalitě: Ústí nad Labem
Náplň práce
odborná práce s cílovou skupinou projektu - oběti trestných činů
realizace telefonického, emailového a osobního poradenství pro oběti t. č., s tím související studium odborných podkladů pro daný případ
realizace doprovodů, zprostředkování účasti oběti v restorativních programech
iniciace a spolupráce na multidisciplinárních setkáních v dané lokalitě
vedení záznamů k poradenství (záznamové archy), jako podklad pro zpracování studie potřeb obětí
intervize a individuální konzultace s odbornými regionálními konzultanty – klientské kazuistiky, multidisciplinární týmy
zkvalitňování vzájemné spolupráce členů regionálních multidisciplinárních týmů pro oběti
spolupodílení se na vzdělávání zaměstnanců státní správy a pracovníků pomáhajících profesí ve spolupráci s odborným regionálním konzultantem
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání humanitního směru
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, schopnost jednat s různými typy klientů, empatie, psychická odolnost;
dobré organizační a komunikační schopnosti,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
spolehlivost a samostatnost, týmová práce;
bezúhonnost
flexibilitu
praxe v oboru výhodou (nikoli podmínkou)
Nabízíme
úvazek 0,6 na pracovní smlouvu na dobu určitou (do 30. 6. 2020)
nástup možný prosinec 2019 / leden 2020
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci
nepravidelnou pracovní dobu tvořenou dle měsíčních plánů skládající se z pevného a volitelného pracovního bloku
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
Písemné materiály požadované od uchazeče (motivační dopis max. 1 strana A4, strukturované CV zasílejte do 30. 11. 2019 na email mjindrova@pms.justice.cz. Ve svojí reakci uveďte název pozice Poradce pro oběti 0,6 Ústí nad Labem.

 

Poradce pro oběti v lokalitě: Teplice
Náplň práce
odborná práce s cílovou skupinou projektu - oběti trestných činů
realizace telefonického, emailového a osobního poradenství pro oběti t. č., s tím související studium odborných podkladů pro daný případ
realizace doprovodů, zprostředkování účasti oběti v restorativních programech
iniciace a spolupráce na multidisciplinárních setkáních v dané lokalitě
vedení záznamů k poradenství (záznamové archy), jako podklad pro zpracování studie potřeb obětí
intervize a individuální konzultace s odbornými regionálními konzultanty – klientské kazuistiky, multidisciplinární týmy
zkvalitňování vzájemné spolupráce členů regionálních multidisciplinárních týmů pro oběti
spolupodílení se na vzdělávání zaměstnanců státní správy a pracovníků pomáhajících profesí ve spolupráci s odborným regionálním konzultantem
Požadujeme
vysokoškolské vzdělání humanitního směru
zodpovědný a pečlivý přístup k práci, schopnost jednat s různými typy klientů, empatie, psychická odolnost;
dobré organizační a komunikační schopnosti,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
spolehlivost a samostatnost, týmová práce;
bezúhonnost
flexibilitu
praxe v oboru výhodou (nikoli podmínkou)
Nabízíme
úvazek 0,4 na pracovní smlouvu na dobu určitou (do 30. 6. 2020)
nástup možný prosinec 2019 / leden 2020
rozmanitou a zodpovědnou samostatnou práci
nepravidelnou pracovní dobu tvořenou dle měsíčních plánů skládající se z pevného a volitelného pracovního bloku
zajímavé platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
5 dnů zdravotního volna
stravenky
Písemné materiály požadované od uchazeče (motivační dopis max. 1 strana A4, strukturované CV zasílejte do 30. 11. 2019 na email mjindrova@pms.justice.cz. Ve svojí reakci uveďte název pozice Poradce pro oběti 0,4 Teplice.
 

 


Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty