cs

Volná místa

Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě

Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů Probační a mediační služby jsou uvedeny v zákoně o Probační a mediační službě – Zákon č. 257/2000 Sb.  

Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.  

Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru Probační a mediační služby výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.  

V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka Probační a mediační služby, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).  

Probační a mediační služba neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.  

Probační a mediační služba podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Asistent/ka ředitelky Probační a mediační služby – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá zástup za MD

Metodik informačních systémů – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Administrativní asistent – středisko Kladno

Typ: poloviční úvazek, doba určitá

Finanční manažer projektu „Zpátky do života“ – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Vedoucí projektového oddělení – Praha

Typ: plný úvazek, doba určitá

Metodik/specialista spisové služby – Praha

Typ: plný úvazek, doba neurčitá