Na tomto místě uvádíme aktuální přehled všech nabízených pracovních míst v Probační a mediační službě (dále jen PMS).
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazečů a přehled činností, které jsou předmětem výkonu činnosti úředníků a asistentů PMS jsou uvedeny v zákoně o PMS ZÁKON 257/2000 Sb.
 
Platové zařazení dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - bližší informace jsou sdělovány při případném výběrovém řízení.
 
Uchazeči, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru PMS výhledově na dobu neurčitou (tedy ne jako zástup za mateřskou dovolenou), jsou vždy na počátku pracovního vztahu přijímáni na dobu určitou. Změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nastává až po absolvování povinného vzdělávacího kursu a následném úspěšném splnění zkoušky.
 
V případě, že uchazeč získal požadované magisterské vzdělání humanitního směru v zahraničí pro funkci úředníka PMS, je předpokladem k zařazení do výběrového řízení nostrifikace (osvědčení o srovnatelnosti vzdělání). Toto osvědčení vydávají vysoké školy, které učí stejné či obdobné obory, jako je posuzovaný obor (blíže viz. §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
 
PMS neregistruje uchazeče o zaměstnání jinak, než v souvislostí s přímým přihlášením se na konkrétní výběrové řízení.
 
PMS podporuje rovnost mužů a žen a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 
Probační a mediační služba vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborně Administrativní asistent PMS Pardubice
na dobu určitou
Probační a mediační služba je organizační složkou státu, která provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Dohled nad její činností provádí Ministerstvo spravedlnosti.
Požadujeme
ukončené středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní
věk min. 21 let
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 9 (dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
výkon administrativních činností v rámci spisové a ekonomicko-provozní agendy střediska
aktualizace informací v Agendovém informačním systému PMS
provádění lustrací v rejstřících
komunikace s OČTŘ, spolupracujícími organizacemi
vyřizování pošty
provádění dílčích úkonů probace a mediace
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 30.12.2020 na e-mail: kjenikova@pms.justice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 7.1.2021 na středisku Probační a mediační služby Pardubice od 9:30 hod.
Nástup dle domluvy

Probační úředník PMS Sokolov
pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD
Požadujeme
ukončené vysokoškolské magisterské studium humanitního směru
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
způsobilost k právním úkonům
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
zkušenosti se sociální prací výhodou
komunikační dovednosti
orientace v sociální a trestně – právní oblasti výhodou
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 11., po zapracování (zpravidla po zkušební době), 12. platová třída
po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
Vysoce odborná práce ve smyslu zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, komunikace s OČTŘ, spolupráce se státním a neziskovým sektorem
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 18.12.2020 na e-mail: lloskotova@pms.justice.cz, datovou schránkou IDDS: znzgm7 nebo poštou na adresu: Jednoty 654, 356 01 Sokolov. Výběrové řízení se uskuteční dne 22.12.2020 od 9:30 hodin na pracovišti PMS Sokolov.
Kontakt
Probační a mediační služba
Mgr. Lenka Loskotová
Jednoty 654
356 01 Sokolov
lloskotova@pms.justice.cz
Nástup od března 2021

 
Administrativní asistent PMS Praha
na dobu určitou
Požadujeme
ukončené středoškolské vzdělání
vysoké pracovní nasazení
flexibilitu
ochotu vzdělávat se
bezúhonnost
znalost práce na PC – uživatelská úroveň (Word, Excel, Internet)
komunikační dovednosti
spolehlivost
důslednost
Nabízíme
platová třída 8, po osvědčení osobní hodnocení
5 týdnů dovolené
5 dní sick days
pružná pracovní doba
odborné vzdělávání
stravenky
přátelské a podporující pracovní prostředí
zázemí stabilní organizace
Náplň práce
vyřizování písemností
správa správního deníku / datové schránky
komunikace s OČTŘ, spolupracujícími organizacemi
vyřizování pošty
Další informace
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 11.12.2020 na e-mail: jmottlova@pms.justice.cz.
Kontakt
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.,
tel 778 530 357
Nástup možný dle domluvy

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.