cs

Probační dům

Probační dům Písek – ústředna 602 485 021, vedoucí Probačního domu 607 053 112


Připravuje se někdo z Vašich blízkých na podmíněné propuštění a má obavu, zda to na svobodě sám zvládne?

Nabízí se nová možnost strávit prvních šest měsíců po podmíněném propuštění v probačním domě a s podporou jeho pracovníků se přizpůsobit podmínkám života ve společnosti.

Co je probační dům

Probační dům je pobytový resocializační program, který provozuje Probační a mediační služba v rámci projektu Zpátky do života, financovaného z fondů EHP a Norska, v nově zrekonstruované budově na adrese Písek – Budějovické Předměstí, ulice Samoty 2747, 397 01. Kapacita programu je 16 osob.

Povinnost absolvovat program ukládá soud ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody spolu s probačním dohledem. Probační dohled probíhá ve středisku Probační a mediační služby v Písku.

Pro koho je probační dům určen

Pro podmíněně propuštěné muže ve věku od 18 let, kteří potřebují pomoc a vedení při přechodu z věznice do běžného života, chtějí na sobě pracovat a snaží se zlepšit svou situaci. Program bezprostředně navazuje na podmíněné propuštění. Nevztahuje se na propuštěné, kteří svůj trest vykonali celý a odchází z věznice na tzv. pevný výstup.

Program nabízí

 • pobyt na 6 měsíců a
 • podporu při řešení následujících oblastí:
  • základní dovednosti pro život (péče o sebe, péče o zdraví, smysluplné trávení volného času);
  • přijetí odpovědnosti za následky trestného činu a prevence rizik recidivy;
  • zaměstnání (nebo jiný legální zdroj příjmů);
  • finance (finanční gramotnost a hospodaření, řešení závazků a dluhů);
  • bydlení (zajištění stabilního a udržitelného bydlení v odpovídajících podmínkách);
  • vztahy (rodina a přátelé, děti);
  • práce se závislostmi apod.

Doporučený postup pro zařazení do programu

Nezbytným předpokladem pro zařazení do probačního domu je navázání spolupráce s Probační a mediační službou, a to následujícím způsobem:  

 • S předstihem alespoň 4 měsíců před termínem podmíněného propuštění osloví zájemce o zařazení do programu s žádostí o spolupráci probačního úředníka, který dochází do věznice (buď přímo nebo prostřednictvím sociálního pracovníka).
 • Probační úředník zájemci předá podrobnější informace, zhodnotí účelnost navázání spolupráce s ním a vhodnost zařazení do probačního domu.
 • Následně ve spolupráci s ním zpracuje podklady pro soud, který bude rozhodovat o podmíněném propuštění. Jejich součástí může být také doporučení na uložení pobytového resocializačního programu v probačním domě.