Mladiství a děti

Práce s mládeží

Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby působí specialisté na práci s mládeží. Pracovníci služby zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže výkon uložených trestních opatření a výchovných opatření – zejména dohled probačního úředníka, probační program a nejčastěji ukládané výchovné povinnosti vykonat  společensky prospěšnou  činnost.

V rámci přípravného řízení nabízí probační úředníci spolupráci mladistvým pachatelům, jejich rodinám a poškozeným, která spočívá zejména v mimosoudním řešení konfliktu (mediaci), nabídce vhodných programů a výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit již v rámci přípravném řízení. Výsledek této činnosti může být zohledněn i v dalším průběhu řízení. Na jednotlivá střediska Probační a mediační služby se může obrátit jak samotný mladistvý, jeho zákonní zástupci tak i poškozený, veškerá činnost služby je bezplatná.

PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ