cs

Druhé veřejné slyšení na téma Probační dům v Písku

Veřejné slyšení na téma Probační dům v Písku

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se v Městské knihovně Písek uskutečnilo druhé veřejné slyšení, kde zástupci Probační a mediační služby, Vazební věznice České Budějovice a Okresního soudu v Českých Budějovicích občanům města zodpověděli otázky na téma Probačního domu v Písku.