cs

Středisko Cheb

Probační a mediační služba Cheb
Lidická 1525/2, 350 02 Cheb
ID datové schránky: wwmgmt8

MORAVA Milan, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupce krajské vedoucí
ŠAUŠOVÁ Eva, PhDr.
Vedoucí programového centra
BEDNÁŘOVÁ Lenka, Mgr.
Lektor programového centra
DUCHKOVÁ Jana, Mgr.
Probační asistent
HOGEROVÁ Petra, Bc.
Poradce pro oběti
HYNEK Petr, Mgr.
Probační úředník
JELÍNKOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
KOVÁŘ Jakub, Mgr. Bc.
Lektor programového centra
MACEK Václav, Mgr.
Probační úředník