cs

Středisko České Budějovice

Probační a mediační služba České Budějovice
Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice
ID datové schránky: 48vgmv2

PILNÝ Martin, Mgr.
Krajský vedoucí
ŠTĚCH Marek, Mgr.
Vedoucí střediska
HYKOVÁ Kateřina, Mgr. PhD.
Vedoucí programového centra
DRUSKOVÁ Monika, Ing.
Probační úředník
KAISERŠOT František, Bc.
Lektor programového centra
KLEČKOVÁ Petra, Bc.
Referent majetku a podpory provozu EMS
MIČKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
POKORNÝ Pavel, Mgr.
Probační úředník
VENTUROVÁ Radka, Mgr. et Mgr.
Probační úředník
VOJTOVÁ Blanka, Mgr.
Probační úředník
ZELENKOVÁ Nikola, Mgr.
Probační asistent
ŠTROHMAJEROVÁ Svatava, Mgr.
Lektor programového centra