cs

Středisko České Budějovice

Probační a mediační služba České Budějovice
Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice
ID datové schránky: 48vgmv2

PILNÝ Martin, Mgr.
Krajský vedoucí
ŠTĚCH Marek, Mgr.
Vedoucí střediska
HYKOVÁ Kateřina, Mgr. PhD.
Vedoucí programového centra
DRUSKOVÁ Monika, Ing.
Probační úředník
HENDRICH Jan, Mgr.
Poradce pro oběti
KAISERŠOT František, Bc.
Lektor programového centra
KLEČKOVÁ Petra, Bc.
Referent majetku a podpory provozu EMS
MIČKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
POKORNÝ Pavel, Mgr.
Probační úředník
SAMOHEJLOVÁ Klára, Mgr.
Probační úředník
VENTUROVÁ Radka, Mgr. et Mgr.
Probační úředník
VOSIKOVÁ Ingrid, Mgr.
Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj
ZELENKOVÁ Nikola, Mgr.
Lektor programového centra
ŠRÁMEK Pavel, DiS.
Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj
ŠTIX Adam, Mgr.
Probační úředník
ŠTROHMAJEROVÁ Svatava, Mgr.
Lektor programového centra