Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
PILNÝ Martin, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 286 mpilny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTĚCH Marek, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 464 mstech@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
HYKOVÁ Kateřina, Mgr. PhD. Vedoucí programového centra 720 055 205 khykova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
DRUSKOVÁ Monika, Ing. Probační úředník 733 788 967 mdruskova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KAISERŠOT František, Bc. Lektor programového centra 606 053 265 fkaisersot@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KLEČKOVÁ Petra, Bc. Referent majetku a podpory provozu EMS 607 066 383 pkleckova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
MIČKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 703 971 jmickova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
POKORNÝ Pavel, Mgr. Probační úředník 734 362 903 ppokorny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
SAMOHEJLOVÁ Klára, Mgr. Probační úředník 778 703 972 ksamohejlova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VENTUROVÁ Radka, Mgr. et Mgr. Probační úředník 737 247 431 rventurova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VOSIKOVÁ Ingrid, Mgr. Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 722 982 861 ivosikova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ZELENKOVÁ Nikola, Mgr. Lektor programového centra 606 053 188 nzelenkova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠRÁMEK Pavel, DiS. Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 724 153 952 psramek@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTIX Adam, Mgr. Probační úředník 778 703 973 astix@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTROHMAJEROVÁ Svatava, Mgr. Lektor programového centra 606 053 175 sstrohmajerova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300