cs

Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek
Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek  

Probační a mediační služba se musí důrazně ohradit proti tvrzením, která jsou uvedena v petici proti umístění a výstavbě Probačního domu v Písku. Se vším respektem k názorům občanů města Písek a všech zainteresovaných bychom rádi vyvrátili mnohá tvrzení, která se nezakládají na pravdě, jsou zkreslená a vytvářejí neoprávněné obavy.  

Chápeme, že někdy není jednoduché vést dialog nad složitými tématy, ale právě proto všechny zveme 12. 2. 2020 na veřejné projednání, které se stavby a umístění Probačního domu v Písku týká. Zde rádi předložíme fakta, aby nedocházelo k jednoduchému předkládání nepravdy, jak se tomu nyní děje v některých mediálních výstupech a v petici, která je v Písku šířena.  

Již nyní se v Písku, stejně jako v téměř každém městě, běžně pohybují lidé propuštění z výkonu trestu nebo podmínečně propuštění. U mnoha z nich neexistuje nad jejich pohybem žádný dohled. Osoby, pro které je Probační dům určen, rozhodně nepředstavují riziko pro občany, jak uvádí text petice. Tyto osoby budou před podmíněným propuštěním velmi důkladně prověřeny a budou muset prokázat dostatečnou motivaci pracovat a změnit svůj dosavadní život. Tvrzení, že se počet těchto osob bude ve městě navyšovat, se také nezakládá na pravdě, protože cílem projektu je, aby se po uplynutí startovacího pobytu na svobodě vraceli do místa, kde mají svoje kořeny.  

Velmi důrazně je třeba vyvrátit tvrzení autorů petice, že pilotní projekt v Ostravě skončil neúspěchem. Zmiňovaný projekt měl již na svém začátku přesně stanovené trvání a byl ukončen dle plánu a s pozitivními výsledky. Bez kvalitních a pravdivých podkladů by nikdo neměl vyslovovat nepravdy, proto chceme s občany vést otevřenou debatu o fungování Probačního domu v Písku, který rozhodně není žádným vězeňským ghettem, jak ho autoři petice velmi nedůstojně nazývají.  

Probační a mediační služba je organizace s dvacetiletou profesionální zkušeností a tradicí, která výrazně dbá na prevenci kriminality a zájem veřejnosti na bezpečnost ve společnosti.