cs

Probační dům v Písku – veřejné slyšení

Přijměte naše pozvání k účasti na veřejném slyšení na téma „Probační dům v Písku“, které se koná ve středu 12. 2. 2020 od 16 hodin za účasti zástupců Probační a mediační služby, města Písek a odborné veřejnosti.