PDP3 Zpátky do života
Základní informace
Financování: Norské fondy 2014-2021
Program: Spravedlnosti
Programová oblast a cíl programu: 21 - Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu: Lepší nápravný systém
Požadovaný grant: 57 885 000,00 Kč
Termín plnění: 1. května 2020 – 30. dubna 2024
Partnerství: Vězeňská služba ČR a The Norwegian Correctional Service (Buskerud Probation Office a Drammen Half-Way House)
Cílem projektu je rozšíření a zvýšení dostupnosti standardizovaných resocializačních programů v České republice prostřednictvím zřízení čtyř programových center a probačního domu, který bude poskytovat pobytový resocializační program.
Programová centra
Realizace 2 roky
 
Vznik 4 programových center zajistí dostupnost programů osobám odsouzeným k alternativním trestům i osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Programy budou zaměřené na problematické oblasti v životě těchto osob s cílem podpořit jejich snahu o změnu jejich života.
 
Čtyři programová centra budou působit ve vybraných soudních okresech v těchto soudních krajích: jihočeský (České Budějovic), západočeský (Sokolov/Cheb), severočeský (Most) a severomoravský (Frýdek-Místek). Programová centra budou zřízena při střediscích Probační a mediační služby. Každé programové centrum bude mít 4-5 lektorů, kteří budou poskytovat jednotlivé programy.
Probační dům
Probační dům zajistí možnost intenzivní práce s pachateli po podmíněném propuštění, včetně zajištění kontroly soudem uložených povinností a omezení. Pobytový reintegrační program bude zaměřen na podporu kompetencí nezbytných pro řádný život na svobodě.
 
Probační dům bude zřízen v jihočeském soudním kraji (Písek). Součástí je kompletní rekonstrukce budovy (2020-2022) a dvouletý provoz probačního domu. Součástí je komplexní rekonstrukce budovy (2020-2022) a následný dvouletý provoz probačního domu. V rámci probačního domu budou působit také 3 odborní pracovníci Probační a mediační služby.
Kontakty
Projektový manažer: Mgr. Kateřina Vojkůvková kvojkuvkova@pms.justice.cz
Odborný garant projektu: Mgr. Marek Tkáč mtkac@pms.justice.cz

 
Ministerstvo financí - zprostředkovatel program (www.mfcr.cz)
Národní kontaktní místo (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz)
Fondy EHP a Norska (www.eeagrants.org)


Komunikační plán

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.