cs

Středisko Praha

Probační a mediační služba Praha 10 - Vršovice
Na Míčánkách 1497/2, 100 83 Praha 10 - Vršovice
ID datové schránky: yywgm47

MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D.
Vedoucí střediska, Krajská vedoucí
251 444 901
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr.
Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení
251 444 923
601 146 686
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
Administrativní asistent - podatelna
251 444 906
722 985 342
IVANYSOVÁ Jana
Administrativní asistent
251 444 902
722 986 062
KAPÁKOVÁ Štěpánka
Administrativní asistent
251 444 905
725 921 062