Notice: Undefined index: 000 in /var/www/html/wp-content/plugins/pms/src/Api/ContactsApi.php on line 133

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/plugins/pms/src/Api/ContactsApi.php on line 142
Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D. Vedoucí střediska, Krajská vedoucí 778 530 357 jmottlova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr. Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení 601 146 686 rmejzlikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
PAČES Zbyněk, Mgr. Vedoucí oddělení obecně prospěšných prací 722 982 474 zpaces@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MILÁ Markéta, Mgr. Vedoucí oddělení 601 146 688 mmila@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KUČEROVÁ Pavlína, Mgr. Vedoucí oddělení 725 983 494 pkucerova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HRUBÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 607 066 732 jhruba@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
AUŘEDNÍKOVÁ Nicol, Mgr. Probační úředník 607 045 337 naurednikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
BARTOŠ2 Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj mbartos@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
BIHARY Michal, Mgr. Probační úředník 773 783 962 mbihary@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
DETRIKOVÁ Diana, Mgr. Probační úředník 725 983 507 ddetrikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
ERNSTOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 725 983 500 lernstova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
FAJMONOVÁ Jana, Bc. Probační asistent 722 981 628 jfajmonova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
HANUŠ Michael, Mgr. Probační úředník 777 401 028 mhanus@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HAVLICEK VOJÁČKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 722 982 018 vhavlicekvojackova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HAVLÍČKOVÁ Ludmila Administrativní asistent - podatelna 722 985 342 ludmilahavlickova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
HAVRDA Josef, Mgr. Probační úředník 777 401 027 jhavrda@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HOLEK Igor, Bc. Probační asistent 722 982 523 iholek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
IVANYSOVÁ Jana Odborně administrativní asistent 722 986 062 jivanysova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
JANEČEK Tomáš, Mgr. Probační úředník 722 982 655 tjanecek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
JOHNOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 722 982 228 rjohnova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOLÁŘ Pavel, Mgr. Probační úředník 722 982 483 pkolar@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOLÁŘOVÁ Barbora, Mgr. Probační úředník 725 983 467 bkolarova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KORDAČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 981 889 jkordacova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOŘÍNKOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 601 146 684 ikorinkova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
KRIŠTOFÍK Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 333 jkristofik@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KROPÁČKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 983 466 jkropackova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KUBICA Jan, Mgr. Probační úředník 722 982 497 jkubica@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KUDRNOVÁ Eva, Mgr. Poradce pro oběti 724 156 699 ekudrnova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Středisko Praha yywgm47 100
LIBRCAJTOVÁ2 Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj alibrcajtova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
MASOPUSTOVÁ Pavlína, Mgr. Probační úředník 734 362 911 pmasopustova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MATINA Vladimír, Mgr. Probační úředník 734 362 910 vmatina@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
MENCL Pavel Probační asistent 722 981 864 pmencl@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
OLIČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 982 756 jolicova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
OPAT2 Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj popat@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
PAZÁKOVÁ Simona, Mgr. Probační asistent odborně administrativní 251 444 878 722 982 699 spazakova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
PEROUTKA Miloš, Mgr. Probační úředník 777 401 022 mperoutka@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
RÖHRICH Radek, Mgr. Probační úředník 722 986 058 rrohrich@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
SEDLÁČEK Ladislav, PhDr. MBA, LL.M. Probační úředník 722 981 685 lsedlacek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
SVOBODOVÁ2 Kateřina, Mgr. Probační úředník 722 982 224 ksvobodova2@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
TOPOLOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 725 921 062 mtopolova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
TYLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 722 982 469 mtylova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
VAŇKOVÁ Dominika, Bc. DiS. Probační asistent odborně administrativní 607 022 037 dvankova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
VEJVODOVÁ Veronika, Mgr. DiS. Lektor programového centra 724 866 048 vvejvodova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Programové centrum Praha yywgm47 100
VESPALCOVÁ Tamara, Bc. Probační asistent 725 983 490 tvespalcova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
WINTEROVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 722 982 671 twinterova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
ZEHNULA Jiří, Mgr. Probační úředník 601 146 687 jzehnula@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ZÁVORA Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 350 jzavora@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
ČADA Ladislav, Mgr. Probační úředník 725 983 520 lcada@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
ČOBANOVÁ Kristýna, Mgr. Probační úředník 722 985 861 kcobanova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ŠÍDOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 606 043 183 jsidova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
ŽÍŽALOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 734 362 908 vzizalova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100