cs

Oddělení pro mládež

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: yywgm47

HRUBÁ Jana, Mgr.
Vedoucí oddělení
TOPOLOVÁ Marcela, Mgr.
Probační úředník
ČADA Ladislav, Mgr.
Probační úředník
ŽÍŽALOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník