cs

Oddělení parole a domácího vězení

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: yywgm47

MILÁ Markéta, Mgr.
Vedoucí oddělení
BIHARY Michal, Mgr.
Probační úředník
KRIŠTOFÍK Jiří, Mgr.
Probační úředník
KROPÁČKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
KUBICA Jan, Mgr.
Probační úředník
MATINA Vladimír, Mgr.
Probační úředník
SVOBODOVÁ2 Kateřina, Mgr.
Probační úředník
ZEHNULA Jiří, Mgr.
Probační úředník
ČOBANOVÁ Kristýna, Mgr.
Probační úředník