cs

Oddělení obecně prospěšných prací

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: yywgm47

PAČES Zbyněk, Mgr.
Vedoucí oddělení obecně prospěšných prací
FAJMONOVÁ Jana, Bc.
Probační asistent
HOLEK Igor, Bc.
Probační asistent
MASOPUSTOVÁ Pavlína, Mgr.
Probační úředník
MENCL Pavel
Probační asistent
OLIČOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
PAZÁKOVÁ Simona, Mgr.
Probační asistent odborně administrativní
SEDLÁČEK Ladislav, PhDr. MBA, LL.M.
Probační úředník
VESPALCOVÁ Tamara, Bc.
Probační asistent
ZÁVORA Jiří, Mgr.
Probační úředník