cs

Oddělení probace

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: yywgm47

KUČEROVÁ Pavlína, Mgr.
Vedoucí oddělení
AUŘEDNÍKOVÁ Nicol, Mgr.
Probační úředník
DETRIKOVÁ Diana, Mgr.
Probační úředník
ERNSTOVÁ Lenka, Mgr.
Probační úředník
HANUŠ Michael, Mgr.
Probační úředník
HAVLICEK VOJÁČKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
HAVRDA Josef, Mgr.
Probační úředník
JANEČEK Tomáš, Mgr.
Probační úředník
JOHNOVÁ Radka, Mgr.
Probační úředník
KOLÁŘ Pavel, Mgr.
Probační úředník
KOLÁŘOVÁ Barbora, Mgr.
Probační úředník
KORDAČOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
TYLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
WINTEROVÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník