cs

Vedení střediska

Probační a mediační služba Praha 10
Na Míčánkách 1497/2A, 101 00 Praha 10
ID datové schránky: yywgm47

MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D.
Vedoucí střediska, Krajská vedoucí
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr.
Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
Administrativní asistent - podatelna
IVANYSOVÁ Jana
Odborně administrativní asistent
VAŇKOVÁ Dominika, Bc. DiS.
Probační asistent odborně administrativní