Proč zrovna já? II

Komplexní poradenství pro oběti trestných činů


Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557
Rozpočet projektu: 86 675 635,47 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020


Popis projektu

Předmětem projektu je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti bude v rámci tohoto projektu zvýšena systémová úroveň odborné pomoci. Díky plánovaným vzdělávacím aktivitám zajistíme zvýšení kvalifikace poradců pro oběti, kteří budou připraveni erudovanou pomoc ve vytipovaných 55 lokalitách poskytovat.  Dále bude vzděláno 660 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří budou moci obětem rovněž poskytnout pomoc. Ti díky tomuto vzdělávání budou připraveni poskytovat relevantní pomoc u svých klientů, kteří se stali obětí trestného činu. V rámci stávajících i nových lokalit bude realizován a odzkoušen nový komplexní program podpory pro zvlášť zranitelné oběti, který se svou skladbou přizpůsobí potřebám jednotlivých skupin obětí. Tento program vychází ze zahraničních zkušeností a je zaměřen na osoby, které mají díky povaze trestného činu, nebo svého znevýhodnění ztížené možnosti vyrovnání se s událostí trestného činu. Nedílnou součástí souhrnné podpory obětí bude také rozšiřování povědomí o právech obětí v jednotlivých lokalitách, formou cílené osvěty cílových skupin. Kromě zvýšení počtu kvalifikovaných poradců, pracovníků a lokální dostupnosti služeb se projekt zaměří také na zvýšení mezioborové spolupráce, a to díky setkávání multidisciplinárních týmů pro oběti jak ve stávajících, tak i v nových lokalitách. Novým prvkem bude realizace meziresortní spolupráce na krajské úrovni, kde budou vytvořeny obdobné multidisciplinární týmy pro oběti rovněž se snahou o konkrétní výstupy, například implementace pomoci obětem do krajských strategických dokumentů a koncepcí zabývající se prevencí kriminality.  

Spolupracující střediska PMS (celkem 55): České Budějovice, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Plzeň, Karlovy Vary, Rokycany, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Liberec, Most, Hradec Králové, Svitavy, Šumperk, Náchod, Pardubice, Brno, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Olomouc, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Prachatice, Kolín, Českou Lípu, Nymburk, Kladno, Rakovník, Český Krumlov, Přerov, Chomutov a Bruntál.

Nově Benešov, Beroun, Břeclav, Cheb, Jeseník, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kroměříž, Písek, Praha 11, Příbram, Sokolov, Trutnov, Ústí nad Orlicí a Znojmo.  

Cíle projektu: Rozšíření kompetencí 55 poradců pro oběti trestných činů, kteří budou poskytovat kvalifikovanější a komplexnější pomoc obětem trestných činů. Rozšíření odborných kompetencí 660 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se setkávají se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými osobami, zejm. seniory. Realizace pomoci a poradenství obětem trestných činů a jeho rozšíření o nový komplexní program pomoci pro zvlášť zranitelné oběti ve 40 stávajících lokalitách. Zavedení a realizace poradenství obětem trestných činů a jeho rozšíření společně s novým komplexním programem pomoci pro zvlášť zranitelné oběti v nových 15 lokalitách. Zavedení meziresortní spolupráce na krajské úrovni. Zajištění asistentství pro oběti v rámci parolových komisí. Osvěta cílových skupin – změna postojů týkající se právního vědomí v oblasti práv obětí trestných činů. Zpracování studie mapující kvalitativní a kvantitativní data obětí trestných činů.  

Klíčové aktivity projektu

KA 01 – pomoc a poradenství obětem trestných činů

KA 02 – mezioborová a meziresortní spolupráce

KA 03 – rozšíření odborných kompetencí poradců pro oběti trestných činů

KA 04 – rozšíření odborných kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

KA 05 – asistenti obětí u parolových komisí

KA 06 – analýza potřeb obětí a externí evaluace

KA 07 – změna postojů cílové skupiny  

Personální obsazení projektu

Vedoucí projektového oddělení: Kateřina Vojkůvková tel.: 773 783 361, email: kvojkuvkova@pms.justice.cz, Vedoucí projektu: Mgr. Marek Tkáč  

Evaluace projektu evaluační zpráva – vstupní

Evaluace projektu evaluační zpráva – průběžná

Evaluace projektu evaluační zpráva – závěrečná

Sborník mezioborové spolupráce

Studie potřeb obětí