Na správnou cestu! II
Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236
Rozpočet projektu: 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 8. 2020

Popis projektu:
Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.
 
Týmy pro mládež
V rámci projektu bude podpořen rozvoj Týmů pro mládež (TM) v deseti lokalitách, v nichž budou působit koordinátoři TM. Ve čtyřech soudních okresech, kde působili koordinátoři již v předchozím projektu, bude činnost TM nově rozšířena o aktivitu zaměřenou na vytvoření programu zaměstnání mladistvých pachatelů. Cílem programu bude umožnit mladistvým, aby získali finanční prostředky na hrazení škod vzniklých trestnou činností. V dalších šesti soudních okresech bude rozšířena dobrá praxe TM z předcházejícího projektu zavedením nové pozice koordinátora TM.
 
Rodinné skupinové konference
Další rozvoj praxe restorativních programů bude zajištěn proškolením probačních pracovníků. Vyškolením specialistů na práci s mladistvými pachateli ze všech středisek PMS umožníme rozšíření Rodinných skupinových konferencí (které byly pilotně realizovány v předchozích letech pouze v několika lokalitách) do všech soudních okresů České republiky.
 
Program Proti násilí
V lokalitách, kde je vysoký podíl násilné trestné činnosti páchané mladými lidmi, bude realizován program Proti násilí. Tento program, určený mladistvým násilným pachatelům, byl pilotně odzkoušen ve dvou lokalitách v rámci realizace projektu „Na správnou cestu!“. V tomto projektu bude program upraven také pro cílovou skupinu mladých dospělých násilných pachatelů a bude realizován ve třech lokalitách.
Realizací klíčových aktivit projektu budou rozšířeny nové postupy a programy v oblasti práce s pachateli a oběťmi trestné činnosti a bude podpořena multidisciplinární spolupráce orgánů činných v trestním řízení a dalších odborníků z oblasti prevence kriminality. Bude také zvýšena odbornost zaměstnanců PMS, pracovníků neziskových a dalších organizací a institucí věnujících se práci s problémovou mládeží.
 
Cíle projektu:
Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží a zavedení nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů.
Zařazení mladistvých a mladých násilných pachatelů do programu Proti násilí zaměřeného na snížení agresivity a recidivy a zvýšení angažovanosti absolventů programu při náhradě škody.
Zvýšení kvalifikace odborných pracovníků PMS za účelem rozvoje restorativních programů a postupů.
 
Klíčové aktivity projektu:
KA 01 - Rozvoj Týmů pro mládež (zavedení pozice koordinátora)
KA 02 - Rodinné skupinové konference (zajištění realizace proškolením odborných pracovníků)
KA 03 - Proti násilí (realizace programu pro mladé násilné pachatele)
KA 04 - Zahraniční studijní cesty (zajištění studijních zahraničních cest pro odborné pracovníky)
KA 05 - Monitoring a evaluace projektu
 
Personální obsazení projektu:
 
 
 
 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.