cs

Středisko Plzeň

Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
ID datové schránky: dz6gmwu

BENEŠOVÁ Zdeňka, Mgr.
Vedoucí střediska a Vedoucí oddělení pro mládež
FLEISCHHANSOVÁ Šárka
Probační asistent odborně administrativní
JIRÁSKOVÁ Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
RŮŽKOVÁ Aneta, Mgr.
Probační úředník
SADÍLKOVÁ Adéla
Probační asistent
SÝKOROVÁ Martina, DiS.
Probační asistent odborně administrativní