cs

Oddělení pro mládež

Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
ID datové schránky: dz6gmwu

KOVÁŘOVÁ BÁRTOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
POLÁKOVÁ Andrea, Mgr.
Probační úředník