cs

Oddělení obecně prospěšných prací

Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
ID datové schránky: dz6gmwu

KRAUSOVÁ Andrea, Mgr.
Vedoucí oddělení obecně prospěšných prací
RŮŽKOVÁ Aneta, Mgr.
Probační úředník
SVOBODOVÁ Světla
Probační asistent