cs

Oddělení pro dospělé

Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
ID datové schránky: dz6gmwu

HURTOVÁ Šárka, Mgr.
Vedoucí oddělení
KRÁLOVEC Michael, Mgr.
Probační úředník
PLICHTA Miroslav, Mgr.
Probační úředník
SEDLÁČKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
TYROVÁ Kamila, Mgr.
Probační úředník
VALDMANOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
ŠRAILOVÁ PETŘÍKOVÁ Zdeňka, Mgr.
Probační úředník