cs

Středisko Ostrava

Probační a mediační služba Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
Tovární 985/18, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
ID datové schránky: 7a6gm6z

HORÁKOVÁ KUCHTOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí
731 692 774
OCHMAN Filip, DiS.
Zástupce vedoucí střediska
731 679 905
BUZKOVÁ Martina, Mgr.
Poradce pro oběti
727 940 151