Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
HORÁKOVÁ KUCHTOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí 731 692 774 kkuchtova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
OCHMAN Filip, DiS. Zástupce vedoucí střediska 731 679 905 fochman@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
RAŠÍKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí oddělení 734 362 934 krasikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
HAVRÁNKOVÁ Jarmila, Bc. Vedoucí oddělení 778 712 746 jhavrankova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
BERGEROVÁ Andrea, Ing. Vedoucí oddělení 778 712 745 abergerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
BRODOVÁ Andrea, Ing. Probační úředník 737 231 291 abrodova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
DOSTÁLOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 778 712 747 adostalova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
GIECKOVÁ Jitka, DiS. Probační asistent 778 712 749 jgieckova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
HONUS Rostislav, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 151 rhonus@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
KAČOR Petr Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 760 pkacor@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 7a6gm6z 800
KIRCHNEROVÁ Taťána Probační asistent 778 712 743 tkirchnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
KIRÁLY Lukáš, Mgr. Probační úředník 702 118 820 lkiraly@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
KITTNEROVÁ Margareta, Mgr. Probační úředník 731 679 906 mkittnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LAZECKÝ Michal, Mgr. Probační úředník 778 712 748 mlazecky@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LELKOVÁ Lenka, Mgr. Probační asistent 778 712 744 llelkova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
MRVOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 720 988 255 lmrvova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
SEHNALÍKOVÁ Zuzana, DiS. Probační asistent 778 712 741 zsehnalikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800