cs

Oddělení probace a parole

Probační a mediační služba Ostrava
Tovární 985/18, 709 00 Ostrava
ID datové schránky: 7a6gm6z

RAŠÍKOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí oddělení
BRODOVÁ Andrea, Ing.
Probační úředník
GIECKOVÁ Jitka, DiS.
Probační asistent
KITTNEROVÁ Margareta, Mgr.
Probační úředník
KOPECKÁ Nela, Bc.
Probační asistent
LAZECKÝ Michal, Mgr.
Probační úředník