cs

Oddělení probace a parole

Probační a mediační služba Ostrava
Tovární 985/18, 709 00 Ostrava
ID datové schránky: 7a6gm6z

RAŠÍKOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí oddělení
BRODOVÁ Andrea, Ing.
Probační úředník
GIECKOVÁ Jitka, DiS.
Probační asistent
KITTNEROVÁ Margareta, Mgr.
Probační úředník
LAZECKÝ Michal, Mgr.
Probační úředník
MRVOVÁ Lenka, Mgr.
Probační úředník

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.