cs

Oddělení trestu obecně prospěšných prací

Probační a mediační služba Ostrava
Tovární 985/18, 709 00 Ostrava
ID datové schránky: 7a6gm6z

BERGEROVÁ Andrea, Ing.
Vedoucí oddělení
KIRCHNEROVÁ Taťána
Probační asistent
LELKOVÁ Lenka, Mgr.
Probační asistent
SEHNALÍKOVÁ Zuzana, DiS.
Probační asistent