Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BERGEROVÁ Andrea, Ing. Vedoucí oddělení 778 712 745 abergerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
KIRCHNEROVÁ Taťána Probační asistent 778 712 743 tkirchnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
LELKOVÁ Lenka, Mgr. Probační asistent 778 712 744 llelkova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
SEHNALÍKOVÁ Zuzana, DiS. Probační asistent 778 712 741 zsehnalikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800