Zákon 257/2000 Sb.

 

Statut PMS 

 

Organizační řád PMS

 

Organizační struktura

 

Pracovní řád PMS

 

Směrnice pro vyřizování stížností

 

Zákon č. 45/2013 Sb.

 

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

 

Memorandum o spolupráci při zaměstnávání osob vykonávajících alternativní trest

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty