cs

Středisko Rakovník

Probační a mediační služba Rakovník
Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník
ID datové schránky: 4isgmsq

KŠÍROVÁ Věra, Mgr.
Vedoucí střediska
KŠÍROVÁ Barbora, Bc.
Poradce pro oběti
NAVARČÍKOVÁ Jana, JuDr.
Probační úředník
ULLRICHOVÁ Petra, Ing.
Probační úředník
VESELÝ Zdeněk, PhDr., Mgr.
Probační úředník