cs

Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj

Probační a mediační služba Rakovník
Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník
ID datové schránky: 4isgmsq

BARTOŠ Martin
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj
LIBRCAJTOVÁ Aneta
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj
OPAT Petr
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj