Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
ULLRICHOVÁ Petra, Ing. Vedoucí střediska 734 362 962 pullrichova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
BARTOŠ Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 752 mbartos@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
KŠÍROVÁ Věra, Mgr. Probační úředník 734 353 602 vksirova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
LIBRCAJTOVÁ Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 750 alibrcajtova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
OPAT Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 748 popat@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
PAVLÁSKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 721 939 914 jpavlaskova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
PETŘÍK Pavel Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 606 071 972 ppetrik@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211