Výroční zprávy

Přehled počtů u odborných agend

Informace poskytnuté PMS ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o příjmu podání

Zákonná úprava trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce