Zákonná úprava trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce