Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

letošní rok je pro Probační a mediační službu velmi významný. Je tomu totiž 20 let, co naše organizace začala působit v trestní justici. Za tuto dobu se z nás stala sebevědomá a renomovaná instituce, která má svoje nezastupitelné místo při řešení trestné činnosti ve společnosti. Víme, jaké jsou naše cíle při práci s pachateli i oběťmi, které se denně věnujeme. Alternativní tresty přinášejí zásadní užitek a naše odborné vedení pachatelů v průběhu jejich výkonu má za tři zásadní cíle: snížit recidivu, podpořit pozitivní změny v jejich životě a pomoct k napravení újmy, která obětem vznikla. Mezi naše priority proto patří samozřejmě i pomoc obětem trestného činu. Probační a mediační služba, jejíž pracoviště najdete na území všech soudních okresů naší republiky, tak představuje dostupné kontaktní místo, kde oběti obdrží základní informace o svých právech a o existenci dalších služeb, které mohou využít.

Nyní jste navštívili naše nové webové stránky. Ty jsou také jedním z dárků, jenž jsme si k našim narozeninám nadělili. Doufáme, že tuto inovaci ocení ale i veřejnost, tj. každý návštěvník, který o Probační a mediační službě a její činnosti hledá informace. Pokud byste potřebovali naši pomoc nebo spolupráci, neváhejte se na nás obrátit.

Přeji Vám do budoucnosti pevné zdraví, životní štěstí a nám všem také nezdolné odhodlání nadále zlepšovat oblast trestní justice a podporovat širší uplatnění alternativních trestů a restorativních programů v praxi.

Andrea Matoušková