Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

jsme v druhé polovině roku 2022, se kterou je spojeno i zahájení českého předsednictví v Radě EU. Probační a mediační služba se dlouhodobě snaží o odbornou a profesionální spolupráci se všemi relevantními partnery v rámci Evropy, ale samozřejmě i v dalších částech světa. Proto se také velice těšíme na odbornou konferenci, kterou budeme v rámci českého předsednictví pořádat v říjnu v Praze. Doufáme, že se zde setkají významní odborníci na problematiku práce s oběťmi trestných činů a restorativních přístupů v probaci a vězeňství, kteří do České republiky přivezou své know-how a podělí se s účastníky o své zkušenosti. V druhé polovině roku nás také čeká pokračování našeho „Tour“ po regionech, ve kterých máme svá střediska. Všichni, kteří se zajímají o alternativní tresty, probaci, mediaci, práci s oběťmi trestných činů, nebo se o naší práci chtějí teprve vše dozvědět, se mohou zúčastnit plánovaných besed a setkání, o kterých budete vždy informováni na webových stránkách a sociálních sítích.

I ve dnech, kdy nejsou všechny naše věci tak, jak bychom chtěli a přáli si mít, věnujeme se nadále naší profesionální práci s pachateli i oběťmi trestných činů, a přispíváme tak ke snižování recidivy v naší zemi. Podporujeme pozitivní změny v životě našich klientů a pomáháme jim napravit újmy, které způsobili. V případě potřeby se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit, protože Probační a mediační služba má na území všech soudních okresů naší republiky své středisko a pracovníky, kteří se vám budou věnovat. Doufám, že se nám bude i nadále dařit přispívat k širšímu uplatnění alternativních trestů a využívání restorativních programů v naší zemi.

Andrea Matoušková