Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

všichni jistě s nadějí i napětím očekáváme, co nám přinese nový rok 2023. My v Probační a mediační službě věříme, že to bude rok šťastný a že také naší prací přispějeme k uklidnění obav a nejistoty panující v naší společnosti, a naopak se obnoví tolik potřebná pozitivní nálada mezi lidmi. Zároveň doufáme, že naše organizace naváže na úspěchy předchozího roku a bude zdárně čelit výzvám, které nás v následujícím období čekají.

Hned zkraje ledna bude pokračovat naše „Tour“ po regionech, ve kterých máme svá střediska. Každý, kdo se zajímá o alternativní tresty, probaci, mediaci, práci s oběťmi trestných činů, anebo se chce o naší práci teprve vše dozvědět, se může zúčastnit plánovaných besed a setkání. Informováni o nich budete vždy na webových stránkách a sociálních sítích. V únoru nás pak čeká tradiční připomínka Evropského dne obětí trestných činů. Samozřejmě budeme i nadále pokračovat v naší profesionální práci s pachateli a oběťmi, pomáhat snižovat recidivu v naší zemi, podporovat pozitivní změny v životě našich klientů a pomáhat napravovat újmy, které ve společnosti vznikly. V případě potřeby se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit, protože Probační a mediační služba má své středisko a pracovníky na území všech soudních okresů naší republiky. Doufám, že se nám bude i nadále dařit zlepšovat praxi trestní justice a přispívat k širšímu uplatňování alternativních trestů a restorativních programů v naší zemi.

Andrea Matoušková