Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

také rok 2024 jistě nabídne mnoho výzev pro naši Službu a já pevně věřím, že vše, co bude třeba řešit, dokončit nebo nově nastartovat, zvládneme díky skvělému týmu, kterým pracovníci Probační a mediační služby jsou. Závěr roku 2023 se bohužel nesl ve znamení smutku, který pocítila celá Česká republiky po spáchání bezprecedentního útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Probační a mediační služba samozřejmě nabízí pomoc všem, kterých se tato tragédie dotkla. Během celého roku budeme veřejnosti připomínat možnosti naší pomoci všem obětem trestného činu, kterou nabízíme na střediscích po celém území republiky. Využijeme k tomu již tradiční akce jako jsou Evropský den obětí trestných činů nebo Týden restorativní justice, ale budeme Vás oslovovat i na dalších setkáních ve všech regionech země.

Samozřejmě nadále pokračujeme v denní agendě a v naší profesionální práci nejen s pachateli. Pomáháme snižovat recidivu v naší zemi, podporujeme pozitivní změny v životě našich klientů a pomáháme napravovat újmy, které ve společnosti vznikly. V případě potřeby se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit. Doufám, že se nám bude i nadále dařit zlepšovat praxi trestní justice a přispívat k širšímu uplatňování alternativních trestů a restorativních programů v naší zemi.

Andrea Matoušková