Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

jsme v druhé polovině roku a můžeme částečně hodnotit, co zajímavého máme již za sebou a těšit se na nové výzvy a úkoly, kterou jsou vždy hnacím motorem naší práce. Začátek roku byl ve znamení Evropského dne obětí, jenž měl letos opět velký ohlas. Musím poděkovat za práci všem střediskům v naší celorepublikové síti a za spolupráci také velice děkuji Policii ČR. Jde o našeho spolehlivého a velmi odborně fundovaného partnera, se kterým můžeme obětem trestné činnosti opravdu výrazně pomoci. Od začátku roku také plníme různá místa po celé ČR naší „Tour“, takže jste se možná právě ve Vašem městě setkali s pracovníky místního střediska a dozvěděli se více o naší práci nebo jsme Vám na místě přímo pomohli s řešením nějakého problému a životní situace. Tato setkávání s veřejností v knihovnách, na náměstích a různých akcích budou probíhat i v druhé polovině tohoto roku a vždy se na Vás budeme těšit. Během první poloviny roku jsme také pracovali na naší mezinárodní spolupráci, a to zejména s partnery ze Slovenska, se kterými si nyní vzájemně vyměňujeme potřebnou dobrou praxi.

Samozřejmě nadále pokračujeme v denní agendě, naší profesionální práci s pachateli a oběťmi, pomáháme snižovat recidivu v naší zemi, podporujeme pozitivní změny v životě našich klientů a pomáháme napravovat újmy, které ve společnosti vznikly. V případě potřeby se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit, protože Probační a mediační služba má své středisko a pracovníky na území všech soudních okresů naší republiky. Doufám, že se nám bude i nadále dařit zlepšovat praxi trestní justice a přispívat k širšímu uplatňování alternativních trestů a restorativních programů v naší zemi.

Andrea Matoušková