Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

všichni jistě s nadějí očekáváme, co přinese nový rok 2022. I my v Probační a mediační službě doufáme, že to bude rok, který již umožní návrat k běžnému fungování společnosti, vrátí pozitivní náladu mezi lidi a opět nastane život a práce bez nutných omezení. Letošním rokem vstupuje naše organizace do dalšího období svého fungování. Loni jsme si připomněli dvacáté výročí působení v oblasti trestní justice, a tak je třeba se již neohlížet, ale jít za novými cíli.

Budeme samozřejmě dále profesionálně pracovat s pachateli i oběťmi, a přispívat tak ke snižování recidivy, podporovat pozitivní změny v životě našich klientů a pomáhat k napravení újmy, která vznikla v rámci komunity. V případě potřeby se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit, protože Probační a mediační služba má na území všech soudních okresů naší republiky svoje středisko a pracovníky, kteří se vám budou věnovat. Doufám, že se nám bude i nadále dařit zlepšovat praxi trestní justice a přispívat k širšímu uplatnění alternativních trestů a restorativních programů v naší zemi.

Andrea Matoušková