cs

Probační a mediační služba zve na Týdny restorativní justice

Druhá polovina listopadu od roku 1996 patří tradičně restorativní justici. Akce s názvem „Týden restorativní justice“ se pravidelně účastní desítky organizací z celého světa, ke kterým se stejně jako v předchozích letech připojí i Probační a mediační služba. Ta se v české justici významným způsobem podílí na uvedení restorativních principů do praxe.

Restorativní justice představuje moderní koncept trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy, která byla trestným činem způsobena. Jejím cílem je přijetí odpovědnosti pachatele za trestný čin, vytvoření prostoru pro dialog mezi pachatelem a obětí a aktivní zapojení komunit sporu do řešení.

V rámci letošního programu Týdnů restorativní justice nabídne Probační a mediační služba zájemcům hned sedm setkání na akademické půdě ve vybraných městech po celé republice. Na každém ze seminářů se návštěvníci nejen dozví informace o konceptu restorativní justice, ale také se budou moci aktivně zapojit do diskuse s pracovníky Služby a přizvanými odborníky z partnerských organizací.

„Těmito akcemi se snažíme pravidelně zvyšovat povědomí o tomto důležitém principu trestněprávní politiky. Každý rok se v rámci Probační a mediační služby snažíme přistoupit k připomenutí významu restorativní justice trochu jinak a oslovit jinou část veřejnosti. Letošní Týdny restorativní justice tak pro nás budou nové v tom, že budeme poprvé debatovat se širokou veřejností, ale zejména s akademiky a studenty. Kdoví, možná že mezi nimi budou naši budoucí kolegové a kolegyně. Já i pracovníci Služby jsme velmi zvědaví, jaké pohledy do diskuse o restorativní justice tato setkání přinesou,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Program Týdnů restorativní justice s Probační a mediační službou 2023

středa 15. listopadu
Zlín: 8:30 – 15:00, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
České Budějovice: 17:00 – 20:00, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

středa 22. listopadu
Opava: 9:00 15:00, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik (aula C312) 
Praha: 15:00 – 19:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

čtvrtek 23. listopadu
Hradec Králové: 10:00 – 12:00, Univerzita Hradec Králové, budova A
Karlovy Vary: 10:00 – 12:00, Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Ústí nad Labem: 9:00 – 15:00, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.