cs

Probační a mediační služba spustila elektronický monitoring v ověřovacím provozu v praxi

Podle stanoveného plánu spustila Probační a mediační služba dne 18. června 2024 Elektronický monitorovací systém pro trestní justici (EMS) v ověřovacím provozu v praxi. Služba tak bude využívat další moderní nástroj pro kontrolu alternativních trestů v ČR.

„Snad se po čtrnácti letech a šesti neúspěšných tendrech konečně podařilo najít dodavatele elektronického monitorovacího systému, který zajistí efektivní dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení pomocí tzv. náramků. To je důležitý krok k modernizaci trestního práva. Jejich zavedením tak posilujeme alternativní tresty a plníme další z bodů Programového prohlášení vlády, uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Během přípravy na spuštění systému jsme velice pečlivě komunikovali s představiteli justice, zejména se soudci a státními zástupci. Těm jsme ho před spuštěním detailně přestavili na seminářích po celé republice a ubezpečili je, že naši vysoce fundovaní pracovníci jsou připraveni dohlížet nad výkonem trestů, které budou uděleny pachatelům s využitím elektronického monitoringu. Každý funkční nástroj pro Probační a mediační službu, jímž lze moderně kontrolovat plnění alternativních trestů, samozřejmě oceňujeme, protože naši práci podporuje a dělá efektivnější,zdůrazňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková připravenost Služby na využívání Elektronického monitorovacího systému v české justici.

Jak jsme již na začátku implementace systému informovali, dodavatelem systému je společnost FORSOLUTION s.r.o., která projekt realizuje ve spolupráci se svým polským subdodavatelem, společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením. Dále bude možné rozšířit počet zařízení o 1000 ks dalším nákupem, který umožňují vzájemné smluvní podmínky.

První náramek elektronického monitoringu byl klientovi Probační a mediační služby nasazen ve středu 19. 6. 2024 na území hlavního města Prahy.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890