Práce s mládeží

Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby (dále jen PMS) působí specialisté na práci s mládeží. Pracovníci PMS zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže výkon uložených trestních opatření a výchovných opatření - zejména dohled probačního úředníka, probační program a nejčastěji ukládané výchovné povinnosti vykonat  společensky prospěšnou  činnost.

V rámci přípravného řízení nabízí probační úředníci spolupráci mladistvým pachatelům, jejich rodinám a poškozeným, která spočívá zejména v mimosoudním řešení konfliktu (mediaci), nabídce vhodných programů a výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit již v rámci přípravném řízení. Výsledek této činnosti může být zohledněn i v dalším průběhu řízení. Na jednotlivá střediska PMS se může obrátit jak samotný mladistvý, jeho zákonní zástupci tak i poškozený, veškerá činnost PMS je bezplatná.

 


Ke stažení: 

MLADISTVÍ informační leták 

DĚTI informační leták

 


PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ 

 


Související projekt: Na správnou cestu! II

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty