Konference ministrů spravedlnosti byla věnována restorativní justici

Konference ministrů spravedlnosti v Benátkách

Ve dnech 13. – 14. 12. 2021 hostily italské Benátky mezinárodní jednání ministrů spravedlnosti, které se konalo při příležitosti předsednictví Itálie v Radě Evropy. Českou republiku na konferenci s názvem „Crime and criminal justice – the role of restorative justice in Europe“ zastupovala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci Kateřina Šlesingerová. Právě ředitelka Probační a mediační služby také vystoupila v rámci programu jednání s krátkou intervencí.

Výsledkem dvoudenního jednání bylo schválení Deklarace role restorativní justice ve věcech trestních, kterou 14. prosince podepsali ministři spravedlnosti i zástupci jednotlivých členských zemí Evropské unie. V ní vyzývají Radu Evropy k: