cs

Úsek elektronického monitorovacího systému

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

KLABAN Vladimír, Mgr. Ing.
Manažer EMS