Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
KLABAN Vladimír, Mgr. Ing. Manažer EMS 261 002 541 vklaban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000