cs

Středisko Vsetín

Probační a mediační služba Vsetín
Mostecká 303, 755 01 Vsetín
ID datové schránky: xkqgmwj

HROMADA Marek, Mgr.
Vedoucí střediska
571 410 849
731 679 923
KRAJÍČKOVÁ Martina, Mgr.
Probační úředník
571 410 850
731 679 921
PELC Stanislav, Mgr.
Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj
571 410 848
725 432 756
VRÁTNÍKOVÁ BUTOROVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
571 424 473
773 783 683
VRÁŽELOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
571 424 473
737 244 563
ŽÁKOVÁ Petra
Probační asistent
571 424 473
734 362 941