cs

Středisko Vsetín

Probační a mediační služba Vsetín
Mostecká 303, 755 01 Vsetín
ID datové schránky: xkqgmwj

HROMADA Marek, Mgr.
Vedoucí střediska
HŘÍBKOVÁ Hana, Mgr.
Poradce pro oběti
KRAJÍČKOVÁ Martina, Mgr.
Probační úředník
PELC Stanislav, Mgr.
Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj
VRÁTNÍKOVÁ BUTOROVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
VRÁŽELOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
ŽÁKOVÁ Petra
Probační asistent