Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
HROMADA Marek, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 923 mhromada@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
HŘÍBKOVÁ Hana, Mgr. Poradce pro oběti 720 039 707 hhribkova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
KRAJÍČKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 731 679 921 mkrajickova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
PELC Stanislav, Mgr. Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 756 spelc@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁTNÍKOVÁ BUTOROVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 683 jvratnikovabutorova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁŽELOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 244 563 jvrazelova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
ŽÁKOVÁ Petra Probační asistent 734 362 941 pzakova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810